You are here

Description

Deze straatnaam is pas sinds de 19de eeuw in gebruik. Daarvoor spraken de Hasselaren van de Koemerkt, omdat eeuwenlang op deze markt de koeien, paarden en varkens verhandeld werden.

De markt werd daarvoor in verschillende stukken opgedeeld: de Lintmerckt, de Verckensmerckt, de Koyenmerckt en de Peerdsmerckt. In de muren van het augustijnenklooster, dat daar gebouwd werd, hingen ijzeren ringen om de dieren tijdens de markt vast te binden. 

De Koemarkt liep, net zoals de Kapelstraat, dood op de stadswallen en maakte via de Maagdendries een verbinding met de Kapelstraat. Toen in 1865 het derde station aan de Bampslaan geopend werd, kwam er een doorsteek tussen de Koemarkt en de Bampslaan: het Percéestraatje, nu Ridder Portmansstraat genoemd. Dit gebeurde om de smalle Kapelstraat te ontlasten.

Tot 1739 bevond het stadhuis zich op de Havermarkt, vlakbij de Grote Markt. Later verhuisde het stadsbestuur naar het Groenplein.

Huisnummers

1 2 3 4 5 6 7-9 8 10 11 12 13
14 15 16-18 17 19 20-22 21-23 24 25 27 26-28 29
30 31-35 32 34 36-38 37 39-41 40 45 47    

Fiche

Plaats: 
Havermarkt
Hasselt
Belgium
(Ver)ander(d)e naam: 
Jodenstraat, Koemarkt, Marché d'Avoine
Datering: 
19de eeuw
Bemerkingen: 
Sint-Quintinus

Referenties

p. 292 In XV Joedenstraat, daarna, tot XIX Koemarkt; dikwijls aangeduid met de benaming van haar...
pp. 179-198 Deze straatnaam is slechts anderhalve eeuw oud: daarvoor heette ze in de volksmond Koemerkt...
Culinaire herinneringen aan Hasselt, de hoofdstad van de Smaak (2006)
Titel: 

Culinaire herinneringen aan Hasselt, de hoofdstad van de Smaak (2006)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Een sprong voorwaarts (2007)
Titel: 

Een sprong voorwaarts (2007)

Ondertitel: 
Hasselt tussen 1800 en 1900
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Hasselt toen en nu (1985)
Titel: 

Hasselt toen en nu (1985)

Ondertitel: 
een confrontatie
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1985
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...