You are here

Withofs, Laurent (1891-1976)

Description

"Woensdag jl. overleed in zijn woning aan de Weg naar As, 113 te Genk Laurent Withofs. De h. Withofs was 84 jaar oud. De afgestorvene was ere-diensthoofd van het Nationaal Werk van Oorlogsinvaliden (N.W.O.I.) en lange jaren provinciaal voorzitter van het N.V.I. (Nationaal Verbond van Invaliden).

De h. Withofs werd geboren te Eigenbilzen op 20 september 1891. Op 19 oktober 1919 huwde hij te Maastricht Hendrina van den Bos. Laurent Withofs nam deel aan de Wereldoorlog en keerde als oorlogsinvalide terug uit krijgsgevangenschap. Op 1 juni 1921 werd hij sekretaris, dienstchef van het N.W.O.I., afdeling Hasselt-St.-Truiden en bleef dit tot 1 oktober 1956. Tevens was hij sekretaris van het N.V.I.-Limburg vanaf 1920. In 1930 werd hij provinciaal voorzitter. Hij bleef deze taak vervullen tot 1959, toen hij met rust ging. Gedurende zijn provinciaal voorzitterschap werd hij tevens lid van de nationale raad van deze instelling. Benevens zijn toch al drukke beroepsbezigheid nam de h. Withofs tal van andere initiatieven. Hij was o.m. medeoprichter van het solidariteitsfonds ten bate van de slachtoffers van de ontploffingsramp van Tessenderlo in 1942, voorzitter van het komitee voor de oprichting van het nationaal monument voor koning Albert, lid van het provinciaal komitee voor de oprichting van het Leiegedenkteken voor koning Leopold III, initiatiefnemer en grondlegger van de vriendschapsbanden tussen de Belgische en Nederlandse oorlogsslachtoffers, mede-oprichter van de koningin Astrid-kapel in Zwitserland, lid van het provinciaal komitee voor hulp en bijstand aan de politieke gevangenen en lid van het provinciaal komitee voor repatriëring van de politieke gevangenen.

Gedurende de periode 1947 en 1958 was hij lid en beheerder van de goederen van de Hasseltse K.O.O. De h. Withofs kreeg ook tal van belangrijke eretekens. w.o. het Pauselijk ereteken «Pro Ecclesiae Pontifice» en kommandeur in de Orde van Leopold II. In 1972 ontving hij het erekruis N.V.I., dit is de hoogste onderscheiding van dit verbond.

De h. Withofs was ook een historikus. Hij verzamelde o.m. een groot gedeelte van de gegevens over de stam Withofs die in 1965 vierhonderd jaar bestond. Bij die gelegenheid werd een boeiend en met illustraties opgesmukt gedenkboek uitgegeven. P. Potargent schreef het.

De h. Withofs had vijf kinderen. Hij wordt op zaterdag 10 januari e.k. begraven. De plechtige lijkdienst zal plaatshebben om 10 u.30 in de St.-Quintinuskatedraal te Hasselt."

Uit: Laurent Withofs overleden te Genk / N.V.I.-Limburg verliest haar ere-voorzitter (1976)

Weetjes: 

* Woonde achtereenvolgens Kapelstraat 1, 8, 9 en Spoorwegstraat.

Fiche

Naam: 
Laurent Withofs
Alias: 
Laurentius Petrus Withofs
Geboorteplaats: 
Eigenbilzen
Geboortedatum: 
20.09.1891
Plaats van overlijden: 
Genk
Specifieke kenmerken: 

krijgsgevangene en oorlogsinvalide WOI

Referenties

De provinciale afdeling van het Nationaal Verbond der Verminkte en Invalide Militairen van de oorlog —...
Laurent Withofs sinds 1919 vergroeid met het N.V.I. Limburg (1969)
Titel: 

Laurent Withofs sinds 1919 vergroeid met het N.V.I. Limburg (1969)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
24/05/1969
Pagina('s): 
16
Echtpaar Withofs-van den Bos 50 jaar gehuwd te Genk (1969)
Titel: 

Echtpaar Withofs-van den Bos 50 jaar gehuwd te Genk (1969)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
20/11/1969
Pagina('s): 
6
Laurent Withofs overleden te Genk / N.V.I.-Limburg verliest haar ere-voorzitter (1976)
Titel: 

Laurent Withofs overleden te Genk / N.V.I.-Limburg verliest haar ere-voorzitter (1976)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
09/01/1976
Pagina('s): 
6
Downloads

Overlijdensbericht Laurent Withofs (1976)

PDF icon Download (62.54 KB)

echtg. van Hendrina van den Bos (Bakel en Milheeze-NL 1897-Hasselt 1986)

Overlijdensbericht Hendrina van den Bos (1986)

PDF icon Download (42.48 KB)

wwe van Laurent Withofs (Eigenbilzen 1891-Genk 1976)

Recent toegevoegd

Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Hij zou stadsuurwerkmaker van Hasselt geweest zijn (hij herstelde er de stadsuurwerken in 1740). Hij...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...