You are here

Description

Wordt als Rector genoemd in 1650, hij is kapelaan te Hasselt waar hij de volgende Beneficies bezit : aan het altaar van O.L.Vrouw : de zaterdagmis (waarde

van 100 vat rogge en 10 gulden ; aan het altaar van de H. Anna, Judocus en Catharina :een mis /veertien dagen . Aan het altaar van Severinus en Franciscus: een

mis /veertien dagen ( inkomsten: 20 gulden ) Hij overlijdt in 1652. De Visitatie van 07.03.1650.door de Aartsdiaken leert ons dat de kerk een kwartkapel is van Jesserenen dat de patrones O.L.Vrouw is . De kerk staat ter begeving van de pastoor van Jesseren ,die de bedienaar ervan aanduidt . Er zijn hoogstens 5O communicanten en 12 gezinnen . De pastoor heft de Tienden, die een opbrengst vertegenwoordigen van een 200 gulden ; het Luiks kapittel heft ook enkele Tienden en de Luikse Bonnefanten ,die eigenaar zijn van het klooster van

Henegauw, beschikken over een klein deel der Tienden .De Rector is LOERS THEODORUS , kapelaan te Hasselt .

De Kerkfabriek heeft een inkomen van 40 vaten rogge en vormt een lichaam met de Armentafel .Er zijn geen Beneficies .

De Kerk: het H.Sacrament wordt niet bewaard wegens oorlogsdreiging ; er is een kelk aanwezig ,evenals tinnen vaatjes voor de H. Oliën .De voorgeschreven Ornamenten zijn er en de Doopvont staat op de voorgeschreven plaats !

De Eredienst : de Kerk heeft het recht om het eerste en laatste Sacrament toe te dienen !

Fiche

Geboortedatum: 
01.01.1970
Datum van overlijden: 
01.01.1970

Multimedia

Recent toegevoegd

Dit oorlogsmonument is opgedragen aan een kapitein en twee soldaten van de Amerikaanse 2nd Armored...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...