You are here

Bastin, Arthur (1882-1961)

Description

Auteur: Karin De Greeve

In Hasselt doet de Franse inlichtingendienst een beroep op gewezen rijkswachter Arthur Bastin. Hij krijgt de opdracht een netwerk uit te bouwen in bezet België en het Noorden van Frankrijk. Zijn contactpersonen verblijven in Maastricht. De verzamelde informatie heeft voornamelijk te maken met de Duitse troepenbewegingen via het spoor. Voor de geallieerde troepen is het belangrijk om te weten hoeveel Duitse soldaten richting front komen, met welke wapens en materieel. Met die wetenschap, onder meer dankzij de Limburgse netwerken, kunnen ze hun verdediging beter organiseren, dat is onder meer het geval geweest bij de Slag van Verdun.

Het netwerk Bastin is niet alleen in Limburg actief. Ook in Brussel, Schaarbeek, ’s Gravenbrakel, Deux-Acren, Gent, Charleroi en het noorden van Frankrijk werken agenten in dienst van Arthur Bastin.

Arthur Bastin wordt op 5 februari 1916 opgepakt en veroordeeld tot 10 jaar dwangarbeid. Dat betekent meteen het einde van zijn netwerk.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog engageert Bastin zich opnieuw in het verzet. Op 29 september 1940 pakken de Duitsers hem op. Hij blijft in het concentratiekamp tot 25 februari 1943. 

Weetjes: 

* 1935: "Overlijden — Wij vernemen het overlijden van Mme Florentine Hortense De Bruyne, echtgenoote van Mr Arthur Bastin; geboren te Moerbeke, den 15 Februari 1890, en overleden te Hasselt, den 25 Maart 1935, voorzien van de laatste H. Sacramenten. De lijkdienst gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben te Hasselt, op Donderdag 28 Maart, om 9 uur. Oprechte deelneming." (3)

* 1948: "Onderscheiding. — De Heer Bastin Arthur uit Hasselt, ambtenaar verbonden aan de Generale Staf werd vereerd met het Burgerlijk Kruis 1ste Klas en tot Ridder in de Orde van Leopold II, benoemd als blijk van waardering voor bewezen diensten, hij is tevens gemachtigd tot het voeren van de ere-titel van zijn ambt. Wij wensen aan deze verdienstelijke Weerstander en Politieke Gevangene van harte proficiat." (4)

 

(1) Archief Erfgoedgeneraal Karin De Greeve; 2) Archief André Verheyen, Dilsen-Stokkem; (3) Het Belang van Limburg, 28-03-1935, p. 2.; (4) Het Belang van Limburg, 12-09-1948, p. 12.

Fiche

Naam: 
Arthur Bastin
Geboorteplaats: 
Oudenaarde
Geboortedatum: 
19.09.1882
Plaats van overlijden: 
Eupen
Datum van overlijden: 
26.12.1961
Belangrijk op het vlak van: 
WOI
Beroep: 
leider van spionagenetwerk

Multimedia

Recent toegevoegd

Adrien de Gerlache de Gomery (1866-1934) was de eerste die een wetenschappelijke expeditie naar...
Dit oorlogsmonument is opgedragen aan een kapitein en twee soldaten van de Amerikaanse 2nd Armored...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...