Guffens Godfried - uit: Onze straatnamen / Guffenslaan (1958)

Description

Hasselt heeft niet alleen kunstschilder GUFFENS willen herdenken door het geven van zijn naam aan een der wandellanen. Het huis Maastrichterstraat, 77, vroeger “Die Trauwe” genoemd, draagt bovendien in de voorgevel een gedenkplaat met volgend opschrift: “In dit huis werd op 22 juli 1823 geboren Godfried GUFFENS Kunstschilder Te Brussel overleden dan 11 juli 1901”. (Dit huis wordt thans gesloopt). Onze beroemde Hasselaar werd inderdaad in dit huis, waar zijn vader een bakkerswinkel uitbaatte, geboren.
 
Een gedeelte van dit huis, werd tijdens de jeugd van Guffens verhuurd aan een onderwijzeres, en dit feitje zou van grote betekenis blijken voor de toekomstige schilder. Deze onderwijzeres ontdekte reeds spoedig de meer dan gewone tekentalenten van de knaap. Zij bekwam van de ouders, dat de kleine Godfried tekenlessen mocht volgen bij de heer DOIGNY op “de Hal”. Deze tekenlessen werden tevens gevolgd door een dochtertje van CLAES, kasteelheer van Herkenrode en zo gebeurde het wel eens dat GUFFENS op het kasteel te gast was.
 
De Heer CLAES die veel belang stelde in schilderkunst ontving destijds zeer bekende kunstenaars, die zodoende gelegenheid kregen het werk van de jeugdige Hasselaar te bewonderen en de opinie koesterden dat deze jongen zich verder moest vervolmaken.
 
Door tussenkomst van de heer CLAES en met steun van het Stads- en Provinciebestuur werd GUFFENS in de gelegenheid gesteld de lessen aan de Antwerpse Academie te volgen. Hij maakte er kennis met een medeleerling, de Antwerpenaar Jan SWERTS, beiden zouden voor het leven een ware vriendschap sluiten en innig samenwerken (cf. foto). Na hun schitterende studies te Antwerpen deden beide kunstenaars een drietal studiereizen naar Parijs. Bij een tentoonstelling in 1849 in Parijs werd het werk van GUFFENS “De Marseillaise” aangekocht voor het museum van Philadelphia.
 
In 1850 begonnen beiden hun studiereizen doorheen de Duitse landen, om te eindigen in Italië. Hun reis in Duitsland was van groot belang, daar zij zich hier de techniek van frescoschilderen hebben eigengemaakt. In dit genre waren zij weldra dan ook ware meesters. Belangrijke opdrachten werden hun toevertrouwd. Hun eerste werk, de muurschilderingen van de Handelsbeurs te Antwerpen, werd echter nauwelijks drie jaar na hun voltooiing door brand vernield.
 
GUFFENS maakte tevens de muurschilderingen der kerken van de hallen van Yperen, van de Schepenzaal van Kortrijk en in St-Niklaas en Lanaken, St-Joris te Antwerpen, St-Jozef te Leuven onze stad van de doopkapel der St. Quintinuskerk.
 
Onze terecht beroemde stadsgenoot was lid van Belgische en buitenlandse kunstacademies en drager van vele, ook buitenlandse ridderorden.
 
Hij overleed, ingevolge een ziekte die hem reeds lang bedreigde en gedeeltelijk had verlamd, te Schaarbeek waar hij sedert 1871 gevestigd was.
 
In onze Stad zijn nog verschillende zijner kunstwerken te bewonderen. De St.-Quintinuskerk bezit buiten de reeds genoemde muurschilderingen der doopkapel, een mooie schilderij Sint-Paulus voorstellende, geschilderd in 1845 tijdens zijn verblijf te Parijs. De kruisweg onzer hoofdkerk is eveneens van zijn hand en is te beschouwen als een jeugdwerk. Op het stadhuis prijkt in de Raadzaal het historisch tafereel “Overhandiging der Stadsprivilegies door Graaf Arnout” en verder in het kabinet van de heer Burgemeester, de portretten van Minister Thonissen en der familie Ouwerx. Het Begijnhofmuseum bezit o.m. een portret van Mantelius, de portretten der familie de Corswarem, en verschillende tekeningen, diploma’s en brieven door zijn zoon generaal GUFFENS aan zijn geboortestad geschonken.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...