Guffens Godfried - uit: Kunst in de Kijker - 90 (2000)

Description

1. Godfried Guffens

Godfried Guffens is ongetwijfeld de bekendste Hasseltse schilder uit de 19de eeuw. Hij is de enige kunstenaar, die zijn naam heeft mogen geven aan een gedeelte van de groene boulevard, naast de katholieke minister Jean-Joseph Thonissen en provinciegouverneur Pierre baron de Schiervel (gouverneur van 1843 tot 1857).

Guffens studeerde aan de academie te Antwerpen en kreeg onder meer van de stad Hasselt een studiebeurs. Als dank hiervoor schonk hij het Hasseltse stadsbestuur een schilderij dat nu nog de raadzaal siert: De Loonse graaf  schenkt de stadrechten aan de inwoners van de stad Hasselt. Daarnaast is Guffens vooral bekend als portretschilder. Zoals overal elders wenste ook de Hasseltse burgerij zichzelf maar al te graag te laten vereeuwigen op het doek. En Guffens was hierin zeer bedreven, zoals trouwens blijkt uit dit schilderij van omstreeks 1890, toen Willems afscheid had genomen van de stedelijke politiek. Hij zetelde toen nog wel in de bestendige deputatie.

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...