Guffens Godfried - uit: Kunst in de Kijker - 106 (2001)

Description

Godfried Guffens (1823-1901)

Guffens, geboren Hasselaar, krijgt als 15-jarige de kans te studeren aan de befaamde Academie in Antwerpen. Het is Ulysse Claes (1792-1880), de kasteelheer van Herkenrode, die hem in 1838 introduceert bij Nicaise de Keyser (1813-1887), directeur en leraar van deze instelling. We schrijven oktober, de lessen zijn reeds begonnen en er is voor het jonge talent geen plaats meer vrij. Student Jan Swerts (1820-1879) gaat ermee akkoord zijn plaats op de schoolbank te delen met Guffens. Dit wordt het begin van een levenslange samenwerking en vriendschap.

Het Hasseltse stadsbestuur en de provincie Limburg, aangespoord door het mecenaat van Ulysse Claes, komen op hun beurt met geld over de brug om de artistieke studies van de jonge kunstenaar te betalen. Van 1839 tot 1846 ontvangt Guffens van het stadsbstuur een jaarlijkse beurs van 300 BEF. Uit erkentelijkheid naar de lokale overheid schenkt Guffens aan het stadsbestuur het werk 'Galilei mediterend in de gevangenis van de inquisitie' en aan het provinciebestuur het portret van de Hasseltse geschiedschrijver en humanist 'Joannes Mantelius (1599-1676)'.

Overhandiging van het vrijheidscharter - Godfried Guffens (raadzaal stadhuis)Na zijn studies trekt hij in 1845 voor het eerst naar Parijs (later opnieuw in 1847 en 1849) om er op het Salon tentoon te stellen. Het doek 'De overhandiging van het vrijheidscharter' (foto) dateert uit deze periode die naast Rubensiaans tevens poëtisch van inspiratie is.

Na een studiereis doorheen Duitsland en Italie tussen 1850 en 1852 geraakt Guffens in de ban van de Duitse Nazareners. Hij besluit zich te wijden aan religieuze - en historieschilderkunst. De heropbloei van de muurschilderkunst is een Europees verschijnsel dat kadert in de romantische beweging. In het jonge België is er door het groeiende nationaal bewustzijn behoefte aan historieschilderkunst. Opdrachten als gevolg van het katholieke réveil in de 19e eeuw blijven ook niet uit. Ondanks de technische en financiële problemen en ondanks het verzet van aanhangers van progressieve kunststromingen blijft Guffens dé verdediger van de monumentale schilderkunst.

Niettegenstaande de bloeiperiode van de muurschilderkunst in ons land kort is, van 1850 tot 1880, en Guffens geen school heeft gevormd, is zijn figuur van kunsthistorisch belang. Tevens niet onbelangrijk is zijn nevenactiviteit als portretschilder (124 werken gekend).

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...