Guffens Godfried - uit: Hasseltse Portretten (1997)

Description

pp. 62-63

Godfried GUFFENS

(1823-1901) 

Egide Godfried Guffens zag als oudste van drie kinderen het levenslicht in Hasselt op 22 juli 1823 in het pand 'Die Trauwe' gelegen in de Maastrichterstraat. Een zekere mejuffrouw Soiron, een onderwijzeres die bij de familie op pension was, bracht hem de beginselen van het lezen en schrijven bij en ontdekte zodoende al vlug de uitzonderlijke begaafdheid van haar pupil voor de schilder- en tekenkunst. Op eigen initiatief stuurde zij hem naar de plaatselijke avondacademie van Jozef Doigny, waar hij zich van 1829 tot 1838 bekwaamde in het tekenen.

Op voorstel van Ulysse Claes van Herkenrode en vooral dankzij de steun van een studiebeurs kon Godfried zich in 1838 inschrijven aan de Antwerpse Academie, waar hij de lessen volgde bij Nicaise De Keyser. Hier ontmoette hij zijn kunstbroeder Jan Swerts met wie hij een vriendschap voor het leven sloot. Het tweetal maakte hun debuut via een aantal tentoonstellingen in Hasselt, Antwerpen en Brussel die niet onopgemerkt bleven. 

Van 1845 tot 1849 trok Guffens een drietal keren naar Parijs om er kennis te maken Franse kunstenaars. Tussen 1850 en 1852 maakten de twee vrienden een studiereis doorheen verschillende Duitse en Italiaanse steden. De inspiratie van Germaanse en van Latijnse meesters zou nadien in het thuisland haar weerslag vinden in de creatie van een aantal onvergetelijke fresco's. Hier maakten zij kennis met de technieken die de volgende jaren hun uitdrukking vonden in monumentale muurschilderingen in kerken en civiele gebouwen. Guffens die zich tot dan hoofdzakelijk had toegelegd op de portretkunst, vond in de muurschilderkunst het middel om zijn visie over geschiedenis en religie in perfecte symbiose tot uitdrukking te brengen. 

In het jaar 1852 trad hij in het huwelijk met Anne Marie Thérèse Wijnen. Uit deze echt werden twee dochters en een zoon geboren. 

In 1855 werkten Guffens en Swerts aan de realisatie van dertien muurpanelen voor de Antwerpse Handelskamer. Dit werk werd bij de brand van de Beurs in 1858 vernield. Tijdens de daaropvolgende jaren kreeg Guffens uit erkenning het lidmaatschap aangeboden van diverse binnen- en buitenlandse kunstacademies. In 1871 verhuisde de kunstenaar naar Schaarbeek, waar hij een woning betrok tot aan zijn dood. 

De volgende jaren werden gedragen door grote opdrachten die getuigen van een voldragen vakmanschap, zoals de frescoschilderingen in de Hallen van Ieper, de historische taferelen in de schepenzaal van Kortrijk, de bijbelse muurschilderingen in de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt en in de Sint-Ursulakerk in Lanaken en de zes taferelen waarop hij de familiegeschiedenis van de Antwerpse patriciërsfamilie de Werve de Schilde in beeld bracht. Ofschoon het schilderen van portretten niet de persoonlijke voorkeur van de kunstenaar wegdroeg zijn er toch 98 portretschilderingen van hem bekend. Doorgaans gaat het om doeken uitgevoerd op last van een mecenas van de schilder, waarin de opdrachtgever op een getrouwe doch geïdealiseerde wijze werd afgebeeld. Vermelden wij in de galerij van zijn Limburgse doeken o.m. het portret van zijn mecenas Ulysse Claes, van de staatsman Jan Jozef Thonissen, de ridders Guillaume en Adrien de Corswarem, de voorzitter van de provincieraad J. Jaminé, dr. Louis Willems en de Overhandiging van het vrijheidscharter door graaf Arnold IV van Loon aan de stad Hasselt in 1232.

Op zestigjarige leeftijd verplichtte zijn wankele gezondheid hem jaarlijks maanden door te brengen in het zonnige Italië. Hij maakte gebruik van deze verblijven om een zestigtal fresco's van Italiaanse grootmeesters uit de 13de en 16de eeuw te kopiëren om ze voor het nageslacht te vrijwaren van eventuele beschadiging of vernieling. 

Tijdens de zitting van de Koninklijke Academie van België op 4 januari 1900 werd hij door een beroerte getroffen, met een parese als gevolg. Een nieuwe aanval op 11 juli 1901 leidde tot zijn dood. Hij werd begraven op het gemeentelijk kerkhof van Schaarbeek. 

Het stadsbestuur van Hasselt vereerde haar illustere telg door de laan tussen de Luikersteenweg en de Maastrichterpoort naar hem te noemen. (G.C.)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...