You are here

Lourdesgrot (Trekschurenstraat)

Description

In 1959 (nvdr: 1958) gebouwd door de geburen en de eigenaar Jan Houbrechts. Elke avond in mei wordt het rozenhoedje gebeden. De jaarlijkse ziekendag heeft plaats op 14 augustus, waarbij een mis wordt opgedragen.

Uit: Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982), nr. 87.

1958: “Rapertingen / Nieuwe Lourdesgrot. – Reeds maanden lang is men te Trekschuren, waar sedert jaren een volksrijke nieuwe woonwijk tot stand kwam, de inwoners in de weer om een mooie Lourdesgrot te bouwen. Deze namiddag zal deze mooie grot plechtig ingewijd worden. Om half vier zal er in de kerk een plechtig lof worden gezongen en Z.E.H. Kan. Boelen, pastoor-deken van Hasselt zal het nieuwe Mariabeeld wijden. Daarna zal men processiegewijs naar de nieuwe grot gaan. In deze processie zullen alle groeperingen met vlag aanwezig zijn en worden alle O.L.Vrouwbeelden der verschillende wijkkapellen van de parochie meegedragen. Nadat de mooie grot zal gewijd zijn zal Z.E.P. Polycarpus een gelegenheidstoespraak houden, waarna de processie terug naar de kerk zal trekken, waar de zegen met het Allerheiligste de plechtigheid zal besluiten. Gans Rapertingen, zal andermaal uiting geven van zijn grote devotie tot O.L. Vrouw en alszo plechtig afscheid nemen van de Mariamaand.” (1); “Mijnwerkers van Rapertingen-Hasselt kregen een nieuwe Vlag / Geslaagde Feestzitting in aanwezigheid van Minister Meyers / (…) Dit mijnwerkersfeest werd op vrome wjjze ingezet met een plechtige bloemenhulde aan de onlangs opgerichte Lourdesgrot te Trekschuren (…).” (2)

1961 – “Bedevaart naar Trekschuren. — Een paar jaar geleden werd het initiatief genomen een processie in te richten naar de Lourdesgrot te Trekschuren waar een ziekenlof wordt gezongen en de zegen met het Allerheiligste wordt gegeven. Dit jaar gaat deze processie door op zondag 27 augustus. Gans de parochie zal hieraan deelnemen. Voormiddag wonen de deelnemers communiemissen bij te Rapertingen zelf. 's Namiddag komt heel de parochie samen te 14 u. in de kerk. Vertrek uit de kerk In processie met het Allerheiligste te 14.15 u. naar de Lourdesgrot te Trekschuren, waar een plechtig lof met zegening der zieken te 15 u. zal plaats hebben. Na de plechtigheid weer in processie terug naar de kerk. Iedereen wordt gevraagd heel de namiddag-plechtigheid volledig bij te wonen. De zieken zullen aan de grot worden gebracht tussen 14 en 14.30 u. Mijnwerkers-brankardiers worden verzocht vanaf 14 u. aan de grot te zijn om mee te helpen bij de zieken en de orderegeling. Aan de autobezitters wordt gevraagd mee te helpen bij het vervoer der zieken en oude mensen. Dit vervoer zal men per wijk trachten in te richten, in de loop van deze week zullen de meisjes van V.K.A.J. en V.B.J.B, die zieken komen bezoeken en vragen om deel te nemen. Ook zullen deze bij de autobezitters aankloppen voor vervoer.” (3)

(1) Het Belang van Limburg, 01-06-1958, p. 4.; (2) Het Belang van Limburg, 19-08-1958, p. 5.; (3) Het Belang van Limburg, 10-08-1961, p. 6.

Fiche

Adres: 
Lourdesgrot
Trekschurenstraat (157)
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
Lourdesgrot
Periode of stijl: 
1958
Opdrachtgever: 
Jan Houbrechts (Kortessem 1906-Hasselt 1989)
Aannemer: 
eigenaar en geburen
Vorige functie(s): 

devotiekapel

Huidige functie: 

gesloopt

Algemeen: 

- open bebouwing

Referenties

Inwijding van nieuwe Lourdesgrot te Rapertingen (1958)
Titel: 

Inwijding van nieuwe Lourdesgrot te Rapertingen (1958)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
03/06/1958
Pagina('s): 
5
Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982)
Titel: 

Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982)

Jaar van uitgave: 
1982
Downloads

Overlijdensbericht Pieter Jan Houbrechts (1989)

PDF icon Download (725.34 KB)

wdn Melanie Dekens (Hasselt 1897-1987)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...