You are here

Description

Deze weg bestond al zeker tijdens de 17de eeuw. Hij loopt parallel met de oudere Overdemerstraat. Mogelijk was het een weg die met gras begroeid was, en daarom aangeduid werd als de Groenweg of Groenstraat. 

De straat werd ook wel Oudestraat genoemd. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de straat als naam: Alfons Motmansstraat. Op 18 oktober 1959 besliste het gemeentebestuur de straat zijn aloude naam terug te geven.

* 1947: "Kuringen / 10 Meiviering. — 10 Mei gedenkdag der Duitse overrompeling van ons Vaderland, was wel de gepaste dag om een waardige hulde te brengen aan hen, die voor onze vrijheid hun jonge leven ten beste gaven. Het nieuw gemeentebestuur met als Burgemeester de Heer Renckens achtte het zich als een eer, deze reeds te lang uitgestelde hulde, onlangs te laten doorgaan voor een harer dappere zonen, nam. soldaat Alf. Motmans. Na 'n plechtige lijkdienst om 10 uur ging 'n ingetogen stoet naar 't kerkhof. Na de gebeden aan 't graf, werd een hulde uitgesproken door een leerling der meisjesschool, gebuur van de gesneuvelde. Daarna voerde de Heer Burgemeester 't woord, gaf melding der ontvangen eretekens voor soldaat Alfons Motmans en stelde de betreurde als voorbeeld van de stille plichtsbetrachting en trouwe Vaderlandsliefde. Een afgevaardigde van 't leger bracht 'n eregroet aan de bedroefde vader en spelde in naam van Z.M. de Koning en de overheden van 't Belg. Leger de eretekens voor den zoon op de borst van de waardige vader. Waarlijk een roerend ogenblik en menig traan werd in stilte weggepinkt. De aanwezige leerlingen zongen 't Vaderlands lied als 'n passend slot van deze plechtigheid. Dankbaar zullen we zijne ziel indachtig blijven." (1) - "Kuringen / Dankbetuiging — De familie Motmans-Maris dankt Hr Burgemeester en gemeenteraadsleden, onderwijzend personeel en medeburgers om de blijken van meevoelen hun betoond ter gelegenheid van de plechtige lijkdienst voor hun gesneuvelde zoon en broeder Alfons Motmans." (2) - Alfons Motmans werd geboren in Kuringen op 04-09-1918 en sneuvelde in Aarschot op 10-05-1940.

* 1960: "Kuringen / (...) Nieuwe straatnamen. - 't Gemeentebestuur heeft in een zitting vorig jaar (nvdr: 18-10-1959), besloten vele wegen die tot nu toe officieel geen naam droegen een naam te geven. (...) Bij deze gelegenheid wil het ook de wegen die de jongste tijd een nieuwe naam kregen, maar die vroeger een andere naam droegen, hun oude naam terugschenken, terwille van de heemkundige waarde van die oude naam. (...) De straten die van naam zijn veranderd, worden gevolgd door hun oude naam. De nieuwe straten door één of meer personen die er wonen of soms ook door hun ligging. (…)  Het aanbrengen van de nieuwe straatnaamborden en huisnummers zal in de loop van deze maand geschieden, zodat tegen 1 juli 1960 deze nieuwe regeling zal in voege treden. (…) b) Wijk Over Demer: (...) De Groenstraat (vroeger Alfons Motmansstraat), (...)." (3)

(1) Het Belang van Limburg, 12-05-1947, p. 7.; (2) Het Belang van Limburg, 15-05-1947, p. 8.; (3) Het Belang van Limburg, 01-06-1960, p. 8.

Fiche

Plaats: 
Groenstraat
Hasselt
Belgium
(Ver)ander(d)e naam: 
Groenweg, Oudestraat, Alfons Motmansstraat (na WOII tot 18-10-1959)
Bemerkingen: 
Kuringen (Sint-Gertrudis)

Referenties

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Kuringen / Nieuwe straatbenamingen (1960)
Titel: 

Kuringen / Nieuwe straatbenamingen (1960)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
27/06/1960
Pagina('s): 
10
Kuringen / Nieuwe straatnamen (1960)
Titel: 

Kuringen / Nieuwe straatnamen (1960)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
01/06/1960
Pagina('s): 
8.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...