Grisar Jean François jr. - uit: Notities W. Ceyssens (2006)

Description

Jean-François Grisar junior werd te Hasselbroek onder Jeuk gedoopt op 26 september 1747 als zoon van Jean-François, geneesheer en van Catherine van Herck. 

Hij staat bij de studenten van Leuven vermeld in 1770 maar hij verkreeg zijn diploma van licentiaat in de medicijnen het jaar nadien te Nancy (1771). Datzelfde jaar werd hij erkend als "chirurgien" door het "Collège des médecins" te Luik, acte ondertekend door president Delheid en griffier Bacquet. Twintig jaar later, in 1791, tekenden de heren Jadelot en Guillemin van de universiteit van Nancy de acte waardoor Jean-François promoveerde, nu tot doctor in de geneeskunde. 

Hij huwde te Tongeren met Anne-Christine Driesen, dochter van Paul en van Marie-Agnès Palmen en zuster van Henri Guillaume Driesen (Tongeren 1758-1821), licentiaat in de geneeskunde, de vermaarde schrijver van een "Chronique de Tongres" en van een "Description.. de la Fontaine de Pline à Tongres". 

Toen in Tongeren het bericht binnenkwam van de Luikse Revolutie van 18 augustus 1789, een maand na de '14 juillet' te Parijs, kwamen te Tongeren onmiddellijk de patriotten op straat. De eerste die de republikeinse "cocarde" droeg was dokter Jean-François Grisar. Twee dagen later werd het nieuwe gemeentebestuur gekozen waarvan hij de "peymeester" was. Tegelijk werd een gezantschap naar Luik gestuurd om hulde te brengen aan de Luikse burgemeesters. Grisar trok mee op in de stoet met de muzikanten, de grenadiers te paard en 3 koetsen notabelen. Onderweg waren er reeds problemen van dronkenschap bij de grenadiers. Grisar behandelde ze met 2 flessen wijn, een half pond suiker, 12 beschuiten, laxeerzout en laxeermiddel. Zeker een voortreffelijk recept voor de beschonken militairen. 

Bij de 2de restauratie, na de slag van Neerwinden op 18 maart 1793, traden de aristocratische raadsleden repressief op tegen de patriotten en vooral Grisar werd hun slachtoffer. Hij was namelijk gevlucht naar Antwerpen en toen de Antwerpse stadsmagistraat informatie vroeg over zijn houding tijdens de revolutie antwoordde de Tongenaren dat hij als eerste in de stad de "cocarde" had gedragen, het wettig bestuur had verjaagd in 1789, dat hij zich kolonel der patriotten liet noemen en na de eerste restauratie tot lid van de municipaliteit was benoemd. In een bijgevoegde brief noteerde burgemeester Jacob Beckers bovendien dat Grisar in 1790 in de omgeving van Hasselt een luitenant van de Rijkse troepen van zijn paard zou afgeschoten hebben, hem met 3 sabelsteken afgemaakt en nadien onthoofd hebben. Nochtans vertrok nog een dergelijk rapport, vanuit Hasselt naar Antwerpen, waarin de gruwelijke onthoofding niet vermeld werd, wel het bestelen van de vermoorde luitenant Ignaz. Aan de hand van deze feiten volgde in Antwerpen een arrestatiebevel tegen Dr. Grisar, maar hij was toen reeds het "Hôtel Saint Antoine" ontvlucht. 

Uit het schrijven van de Antwerpse Raad kennen we de persoonsbeschrijving van Grisar: hij was 6 voet en 3 duim met bruine ogen en haren, blijkbaar voor die tijd een opvallende figuur. 

Jean-François junior was een bijzonder man. Tien jaren na zijn diploma van geneesheer bracht hij het tot doctor in de geneeskunde, wat in die tijd uitzonderlijk was. Hij was een overtuigd republikein van het eerste ogenblik en zijn rol in gemeentepolitiek bezorgde hem moeilijkheden tijdens de 2 restauraties die in het Luikse de definitieve verfransing vooraf gingen.

Recent toegevoegd

Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Sinds...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...