You are here

Graafschap Loon (1015-1366)

Description

Onder Karel de Grote bereikte het Frankische Rijk zijn grootste omvang. Bij het verdrag van Verdun in 843 werd West-Europa verdeeld onder zijn kleinzonen. Vanaf 850 verzwakte het centrale gezag en het rijk viel uiteen in gouwen.

Omstreeks het jaar 1000 versmolten de Maasgouw, twee noordelijke graafschappen van Haspengouw en Taxandria tot het graafschap Loon.

Door middel van bondgenootschappen, oorlogen en huwelijken breidden de Loonse graven hun macht verder uit. In de 11de en 12de eeuw raakte het graafschap omsloten door zijn twee machtige buren: Brabant en Luik. Toen Lodewijk IV in 1336 kinderloos overleed brak de eerste Loonse succesiestrijd uit. (Uit: Hasselt&Limburg (2004), p. 38.)

In 1361 stierf de Loonse graaf Diederik van Heinsberg, ook zonder nakomelingen. Het begin van een tweede Loonse successiestrijd. Uiteindelijk werd Loon in 1366 een onderdeel van het wereldlijk gebied van het prinsbisdom Luik. en Hasselt werd een van de Luikse goede steden.

De prins-bisschop liet zich tot graaf van Loon uitroepen en en legde de eed van trouw aan de aloude Loonse wetten en gebruiken af.

Het graafschap Loon verloor een deel van zijn zelfstandigheid, wat bij de Lonenaars het nationaliteitsgevoel deed opflakkeren. Zo schrokken ze zich er niet voor terug om openlijk te sympathiseren met Luikse vijanden (zoals Willem van Oranje) en zich te verzetten tegen Luikse bondgenoten (zoals de aartshertogen Albrecht en Isabella).

Gedurende eeuwen heeft men met de gedachte gespeeld zich los te maken van Luik. Bij gebrek aan organisatie, geldmiddelen en vooral culturele en politieke ontvoogding is het nooit zover gekomen.

Uiteindelijk bracht de Franse Revolutie de oplossing. In 1794 werd het graafschap Loon met Nederlands-Limburg verenigd in het departement van de Nedermaas.

Fiche

Datering: 
1015
1366

Referenties

Regeerperiode Giselbert 1015-1046 Em(m)o en Otto 1046-1079 Arnold I 1079-1125 Arnold II 1125-1141...
p. 9 [...] Met Diederik eindigt eigenlijk de geschiedenis van het zelfstandige graafschap Loon . Na hem...
pp. 148-150 II DE TWEEDE LOONSE SUCCESSIE-OORLOG EN DE INLIJVING BIJ LUIK (1361-1362) § 1 Godfried van...
Hasselt & Limburg (2004)
Titel: 

Hasselt & Limburg (2004)

Ondertitel: 
wandelingen / architectuur / natuur / fietsroutes / kaarten / historie
Plaats van uitgave: 
Houten
Het graafschap Loon (11de-14de eeuw) (1969)
Titel: 

Het graafschap Loon (11de-14de eeuw) (1969)

Ondertitel: 
ontstaan - politiek - instellingen
Plaats van uitgave: 
Assen
Jaar van uitgave: 
1969
kijk(er) op hasselt 750 jaar stad (1982)
Titel: 

kijk(er) op hasselt 750 jaar stad (1982)

Ondertitel: 
cultureel centrum 7 augustus - 3 oktober 1982
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1982
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...