You are here

Description

Uit een verzameling lakzegels van het voormalige stadsmuseum van Hasselt blijkt dat deze familie uit de Demerstad als wapen voerde “in blauw drie zilveren sterren (2-1) met in de rechter benedenhoek een naar links gewende zilveren vis”. Het is een bedekt sprekend wapen, afgeleid van “Stella Maris” of “Sterre der Zee”.

De familie Maris stamt vermoedelijk uit de streek van Lummen-Schulen. Eén der oudst gekende stamvaders is er Willem Maris, die ca. 1675 huwde met Margriet Palmers. Uit dit huwelijk werd op 25 mei 1683 een zoon, Willem, geboren, die huwde met Frieda Achten. Ook in de streek van Sint-Truiden komt deze naam reeds zeer vroeg voor. Zo werd op 5 april 1573 een Jan Maris afgevaardigde van de ververs in de gemeenteraad.

Bovenstaand wapen werd gevoerd door het echtpaar Maris-Van Heze, dat vroeger een prachtig herenhuis bezat op het Leopoldplein te Hasselt. In datzelfde huis stond op een 19de-eeuws glasraam een ander wapen Maris, nl. “in goud een gaande leeuw in natuurlijke kleur”, dat echter gevoerd werd door een Spaanse familie Maris.

Uit: F. Goole - P. Severijns, Limburgse families en hun wapen, in: Het Belang van Limburg, 26-05-1973, p. 16.

Fiche

Naam: 
Familie Maris
Benaderende periode van: 
17de eeuw e.v.

Multimedia

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...