DOSSIER Families

Een familie is een vereniging van personen, die door huwelijk of bloedverwantschap verbonden zijn. Families, en niet alleen adellijke families, kunnen een wapen hebben. Onder wapen, of blazoen, verstaat men de gekleurde, erfelijke of blijvende kentekens van personen, families maar ook van organisaties.

Onderwerpen

De familie Clerx uit Hasselt voerde als wapen "in zilver een zwarte arend, met rode bek en klauwen en...
De burgemeesters Michel Bamps (1833-38) (1842-63) van Hasselt en Gaspard Bamps (1878 tot 1880) voerden...
Robert Stouten was burgemeester van Hasselt in 1534-1541-1544. Hij voerde als familiewapen: «in zilver...
Arnold Puts (Put) (Vandeput) was burgemeester van Hasselt in 1642 (samen met G. Jammaerts) en in 1655 (...
Wapen : in goud drie aaneensluitende ruiten van keel, getopt met een klaverblad van sinopel. De...
Eén der oudste Limburgse geslachten is ongetwijfeld de familie Cannart(s), die we reeds in de 14de eeuw...
De oudst bekende stamvader die de heer François Becks , ere-bestuurder van de Dienst der Scheepvaart, op...
Jan Crauwels was in 1544 laat of schepen te Stokrooie en zegelde een oorkonde met een wapenschild dat...
De familie Maichs vinden we van oudsher terug te Hasselt, Zonhoven en Kortessem. Het wapen dat we wij...
De families Bellefroid uit Hasselt en omstreken stammen alle uit de streek van Heks-Veulen, waar één van...

Multimedia

Recent toegevoegd

1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...