You are here

De Zon (Grote Markt)

Description

De Sonne, De Zon

Door de afbraak van de twee vorige woningen (nvdr: De Ring, De Korenbloem) in 1913 werd De Zon het hoekhuis aan de zuidoosthoek van de Markt.

Van 1463 tot 1493 was Meten Ketelbuters er de eigenaar van. Van deze ging het over naar Aert van Hauweycken en Marten van Hauweycken-Jaupen, wiens kinderen het erfden in 1557. In 1577 behoorde De Sonne toe aan Antoon van Houbraecken. Van 1580 tot 1605 was het van ene Jan Melis, wiens kinderen Die Gulde Sonne (43) in 1615 voor 104 gulden jaarlijks aan Lambert Bollen verkochten. De schoonzoon van deze laatste, Jan Haubrechts, was er de eigenaar van in 1653 en zijn zoon Lambrecht Haubrechts in 1678. Christina, dochter van laatstgenoemde, huwde Gerard Wynrox en bewoonde het huis, dat toen een brouwerij was.

De weduwe van Balthus Lambrechts, geboren Cornelia Maurissen, moeder van Gisbert Lambrechts, burgemeester in 1734-1735, verhuurde Die Sonne in 1741 aan Arnold Bamps. Daarna ging het huis over naar schepen Gerard Vannes uit Den Gulden Put der Joedenstraet. Vannes verkocht het in 1783 voor 4250 gulden aan Ludovicus Vandersmissen, eigenaar van het aanpalende huis De Stadt Antwerpen, onder de verplichting dat de koper ofwel dadelijk een brandmuur zou laten bouwen, ofwel de voorgevel van Die Sonne tot aan de tweede verdieping in steen zou optrekken. Van de weduwe Vandersmissen ging De Zon in 1846 over naar Katharina Vandenhoudt; deze op haar beurt liet het Pieter Baems erven.

In de 19de eeuw werd het als koffiehuis betrokken door Gustaaf Caluwaerts-Bemelmans. Vervolgens werd het drankhuis vergroot door tijdelijke incorporering van de volgende woning (nvdr: De Stadt Antwerpen). Omgedoopt tot Café de la Bourse had het als waard eerst Fritz Groenewoldt en vervolgens diens broer Charles, die failliet ging. Daarna werden beide huizen opnieuw gescheiden. Gerard Steemans hield in De Zon tot 1915 een winkel en een broodbakkerij. Na hem werd het de bakkerij van Gerard Caluwaerts. In 1919 werd het opnieuw door Gerard Steemans bewoond.


(43) Van 1600 af werd het epitheton Gulden aan bijna alle Hasseltse huisnamen toegevoegd, ook al waren de 17de en de 18de eeuw beslist geen 'gulden' tijd voor de stad noch voor het Land van Loon.


Uit: Hasselt intra muros, pp. 31-32.

Foto: Zuidzijde van de Grote Markt, 1896, gouache, P.M. Bamps (collectie Het Stadsmus) 

In 1783 verkocht Gerard Vannes het huis voor 4250 gulden aan Ludovicus Vandersmissen, eigenaar van het aanpalende huis 'De Stadt Antwerpen'. De koper werd echter wel verplicht dadelijk een brandmuur zou laten bouwen, ofwel de voorgevel van 'Die Sonn' tot aan de tweede verdieping in steen zou optrekken. Later, rond 1900, werden de huizen terug gescheiden.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
797
Naam van het gebouw vroeger: 
Die Sonne, De Zon, Café de la Bourse
Naam van het gebouw nu: 
afgebroken in 1933
Periode of stijl: 
1463
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1463: Meten Ketelbuters

- 1493: Aert van Hauweycken

- 1577: Antoon van Houbraecken

- 1580-1605: Jan Melis

- 1615: Lambert Bollen

- 1653: Jan Haubrechts

- 1678: Lambert Haubrechts

- 18de eeuw: Gerard Vannes

- 1783: Ludovicus Vandersmissen

- 1846: Katharina Vandenhoudt

- 19de eeuw: Gustaaf Caluwaerts-Bemelmans

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

tot 1915: Gerard Steemans
tot 1919: Gerard Caluwaerts
vanaf 1919: Gerard Steemans
1920: eigendom van de staat

Vorige functie(s): 

- 19de eeuw: koffiehuis 'Café de la Bourse'

- vanaf 20ste eeuw: broodbakkerij

Algemeen: 

De Grote Markt verruimen en toegankelijker maken voor verkeer.

Multimedia

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...