De Wijzer (Kapelstraat 57) - uit: Hasseltse uithangborden en gevelstenen (1979)

Description

p. 73

Dit huis lag op de hoek van de Kapelstraat en de Houtmarkt (de huidige Dr. Willemsstraat). Oorspronkelijk waren het twee huizen, in de 18de eeuw tot één woning samengevoegd maar later weer opgedeeld en vaak afzonderlijk "De Groote Wijser" en "De Kleyne Wyzer" genoemd.

In 1704 waren deze huizen bezit van Lambert Smeets, die ze omstreeks 1724 verkocht aan Arnold Mathys. Deze bouwde op dezelfde plaats een nieuw huis, zoals een bewaard gebleven inscriptie met chronogram op een zolderbalk aan de kant van de Kapelstraat vermeldt: "Hoc DeUs qUI oMnia gUbernat nUnc serVit " (= 1727), d.i.: "Dat God, die alles bestuurt, dit (huis) nu beware". Na Mathys was dit huis achtereenvolgens eigendom van Nicolai-Janssens, oud-burgemeester Petrus Eyben (1785), Catharina Stappers (1786) en Petrus Adriaan Ridderbeecks. Jan en Jozef Libert hadden hier meer dan 50 jaar lang een rijtuigverhuurbedrijf.

In de tweede helft van de 19de eeuw was het huis weer verdeeld in twee woningen. In het deel aan de Kapelstraat was toen de schoenwinkel J. Praets ingericht, terwijl de gekende rijtuigverhuurder André Grené, Truienaar van geboorte, hier tot in het begin van de 20ste eeuw zijn bedrijf had.

Tot kort vóór 1914 was op de westgevel een schildering met een uurwijzer aangebracht. Dit was eigenlijk een foute interpretatie van de huisnaam, die in feite van een sinds eeuwen op het dak prijkende windijzer komt.

Recent toegevoegd

Dit oorlogsmonument is opgedragen aan een kapitein en twee soldaten van de Amerikaanse 2nd Armored...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...