De Wijzer (Kapelstraat 57) - uit: Hasselt intra muros (1989)

Description

pp. 156-157

De Kleyne Weyser

De Groote Weyser

Beide panden, met hun ouderwetse vooruitspringende bovengevel, liggen op de hoek van de Kapelstraat en de Dr. Willemsstraat. Thans vormen zij maar één huis. Op 9 mei 1704 werden beide huizen door Herman Smaelen uit Maastricht aan Lambert Smeets verkocht. Twintig jaar later verkocht die ze aan Arnold Matthys. Deze laatste liet ze in 1727 opnieuw opbouwen. Dat blijkt uit het jaarschrift, ingegrift in een van de eiken zolderbalken aan de kant van de Kapelstraat: '1727 – hoC deUs qUI oMnIa gUbernat nUnC serVet – 1727' (= Moge God die alles bestuurt thans ook dit huis behoeden). De vrouw van de eigenaar werd op 18 oktober 1723 in het Onze-Lieve-Vrouwekoor van de Sint-Quintinuskerk begraven.

Na de dood van Arnold Matthys kwamen beide huizen in het bezit van Joannes Nicolai-Janssen. In 1785 werden ze verkocht aan oud-burgemeester Petrus Eyben, die een van de huizen op 16 februari 1786 voor 6110 gulden aan Marie-Kathrien Stappers verkocht. Het andere werd verkocht aan Jan Polus, echtgenoot van Anne-Gertrudis Stappers, zuster van de genoemde Marie-Kathrien. Met een kleine winst stond Polus zijn woning aan zijn schoonzus af, zodat beide panden weer in het bezit van een en dezelfde persoon kwamen. Op 17 april 1794 werden de twee woningen geruild voor akker- en weiland van Petrus-Adrianus Ridderbeecks.

Aan het einde van de 19de eeuw behoorden ze toe aan rijtuigverhuurder Jozef Libert, die er ruim een halve eeuw heeft gewoond. Vervolgens baatte J. Praets een schoenwinkel uit in Den Kleynen Weyser, terwijl Andries Grené, genoemd 'Hendrik', als rijtuigverhuurder in Den Grooten Weyser zijn intrek nam.

Rond de eeuwwisseling (nvdr: 20ste eeuw) was op de westgevel een zonnewijzer geschilderd. Dat uithangbord stemde evenwel niet overeen met de eigenlijke naam van het huis, die verwijst nl. naar een windwijzer. De fraaie ijzeren windwijzer op het dak is het ene echte uitsteekbeeld.

Recent toegevoegd

Dit oorlogsmonument is opgedragen aan een kapitein en twee soldaten van de Amerikaanse 2nd Armored...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...