De Wijzer (Kapelstraat 57) – uit: Verbouwingswerken aan “De Wijzer” te Hasselt (1953)

Description

Momenteel worden verbouwingswerken uitgevoerd aan een der oudste gebouwen van de stad Hasselt. De woning Verjans, op de hoek van de Kapelstraat en de Dr Willemsstraat, ondergaat inderdaad grondige veranderingen.

Dit gebouw, ook genoemd “De Wijzer”, zoals het trouwens in de 17e en 18e eeuw heette, werd een eerste maal opgetrokken rond de jaren 1400, doch nadien, in de 17e eeuw, afgebroken en opnieuw in toenmalige “modernere” trant opgetrokken, alhoewel zekere onderdelen uit de 15e eeuw bewaard bleven.

Hoewel dit aloude gebouw nog niet geklasseerd werd als monument, heeft de eigenaar, dhr Verjans, veel begrip getoond voor de geschiedkundige waarde van zijn woning. Vooral het bovengedeelte van het gebouw was zeer typisch en merkwaardig. Bij de verbouwingswerken heeft men hiermede rekening gehouden en het bovenste gedeelte zal in zijn huidige vorm bewaard blijven en zelfs verbeterd, vermits de dikke houten balken onder een laag pleister zullen te voorschijn gehaald worden en zichtbaar zullen blijven. Het nieuwe onderste gedeelte van de woning zal eveneens in aangepaste trant worden gebouwd.

Het was natuurlijk niet gemakkelijk een huis tot op de grond af te breken en enkel het bovenste gedeelte met het dak te laten staan. De aannemer, die de onderneming leidt, heeft evenwel de klippen omzeild en is er in geslaagd op vernuftige wijze de afbraakwerken tot een goed einde te brengen.

Stippen we nog aan dat het oude gebouw boven op de nok van het dak een eeuwenoude windwijzer draagt, vandaar de naam “De Wijzer”.

Recent toegevoegd

Dit oorlogsmonument is opgedragen aan een kapitein en twee soldaten van de Amerikaanse 2nd Armored...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...