You are here

De Trouw (Maastrichterstraat 73)

Description

Ten tijde van Melchior was Die Trauwe of Den Trouwe het koffiehuis van J. Tielens. Het droeg toen de minder gelukkige naam L'Union Sportive en was de eigendom van uurwerkmaker Victor Dewinne. Diens vrouw, geboren Schouterden, had het geërfd van haar oom Bernard Vandenhoudt, gewezen stokpachter van De Roode Poort (Trichterheide) en afkomstig uit Den Populier, gelegen op de zuidergrens van de Calverhese.

J. Vanderstraeten was in het begin van de 18de eeuw de eigenaar van het huis. Vervolgens kwam het in het bezit van Joannes Roetvort-de Couvin, wiens weduwe het op 16 februari 1750 met hypotheek aan Joris Guffens-Willems verkocht. Zijn zoon Arnold, die de grootvader van de beroemde schilder zou worden, volgde hem als bakker in deze woning op. Daarna bezaten Andreas Guffens in 1786, en Martinus Wynants in 1792 het huis. Later volgden: Steykens, Van Reul, J. Van Welkenhuysen en Bernard Vandenhoudt. (...)

Uit: Hasselt intra muros (1989), pp. 116-117.

* In 1823 werd in De Trouw kunstschilder Godfried Guffens geboren.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Inventaris VIOE - geraadpleegd op 09-05-2010 (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 14-10-2014

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-634-C
Capakey: 
71022H0634/00C000
Naam van het gebouw vroeger: 
Die Trauwe, Den Trouwe, De Trouw
Naam van het gebouw nu: 
De Trouw
Periode of stijl: 
einde 19de-begin 20ste eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- begin 18de eeuw: J. Vanderstraeten

- (?): Joannes Roetvort-de Couvin

- (?): weduwe Roetvort-de Couvin - verkoopt aan

- 1750: Joris Guffens-Willems

- (?): Arnold Guffens, bakker, vader van Godfried Guffens (1823-1901)

- 1786: Andreas Guffens

- 1792: Martinus Wynants

- (?): Steykens

- (?): Van Reul

- (?): J. Van Welkenhuysen

- (?): Bernard Vandenhoudt

- (?): Victor Dewinne-Schouterden, uurwerkmaker - verhuurt aan

- (?): J. Tielens

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- einde 18de-19de eeuw: bakkerij Guffens

- koffiehuis 'L'Union Sportive' (J. Tielens)

- tot 2011: Automatic Wassalon

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. huis "De Trouw", geboorteplaats van schilder E.G. Guffens (1823-1901). Breedhuis van het enkelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit begin XX. Bakstenen gebouw met een witgeschilderde lijstgevel op een gepikte plint. Rechthoekige vensters met metalen I-balken en gesmeed ijzeren borstweringen. Twee houten winkelpuien en een rechthoekige deur onder I-balk. (2)

Verbouwingen: 

- 2010: verbouwen van een historisch pand tot een pand met 2 woongelegenheden en commerciële ruimte, naar ontwerp van Ma°Mu Architecten Hasselt

Algemeen: 

- stadswoning
- perceelgrootte: 104 m2

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...