You are here

De Seven Weeën (Hoogstraat 4)

Description

In de eerste helft van de 15de eeuw was dit pand de eigendom en woning van Oede van Tullick en Peter Cleersnijders. Barbier Herman van Munsterbilsen woonde er in 1475.

In het begin van de 18de eeuw behoorde De Seven Weeën toe aan Jan Bonnechère, eigenaar van De Roos. In de tweede helft van de 18de eeuw was het in bezit van Jacob Schinkels. In 1782 woonde Leo Casimir Doigny er als huurder van Lambert Knapen, die het in 1778 had gekocht.

Jan Vesters, de volgende eigenaar, voegde in 1793 het buurpand De Pluyme bij De Seven Weeën en trok de gevel op in steen. Na hem was het echtpaar Doigny-Duponceau er de bezitter van. In 1805 was dit Wouter Juvyns. Van deze ging het over naar Jan August Libert.

Ongeveer een eeuw lang was het een goeddraaiende winkel in rookartikelen waaronder snuif en pijpen.

Einde juni 1918 werd het pand te koop gesteld door de toenmalige eigenaar, notaris Snyers-Vierendeel uit Alken. Joseph Vierendeel (1896-1918), een broer van Henriette, echtgenote van notaris Snyers, sneuvelde in Langemark in 1918.

* 1902: "Bij uitscheiding van handel, over te nemen, met groot gemak van betaling: Een goed en wel gekalandeerd commerciehuis, gelegen te Hasselt, Hoogstraat n. 4, hebbende drie groote vitrienen en twee groote achterbouwen eraan vastgelegen, dienende tot magazijnen. Dit commerciehuis, gesticht in 1750, en vermaard door zijnen snuifhandel, tabaksfabricatie, handel in specerijen enz. is bewoond door den eigenaar Joseph Libert. Voor de conditiën zich te wenden ter studie van den notaris Portmans, Havermarkt Hasselt." (3)

* 1926: "Hasselt - Uitslag van den etalagewedstrijd. –  Volgende prijzen werden aan de deelnemers van den alhier gehouden etalageprijskamp uitgereikt: (…) Eereprijs met groote onderscheiding en gulden eerepenning: Seghers-Lochten, Hoogstraat; (…)." (7)

* 1933: "Men vraagt bekwame Naaisters op de hoogte van hun vak. Loon naar bekwaamheid. Insgelijks een meisje om boodschappen te doen. O. Lochten, 4 Hoogstraat, Hasselt." (8)

* 1939: "Gevr. Leermeisjes om den modistenstiel aan te leeren, alsook meisje om in huish. te helpen. Adres: Maria Steukers, Hoogstraat, 4, Hasselt (1e verdiep)" (9)

* 1963: "Biedt boeket van selekte schoenen voor dames, heren en kinderen in moderne zaak met eerste bioskoop van België voor de wachtende jeugd // Een zaak, die beslist sedert de jongste wereldoorlog metterdaad de evolutie van onze provincie in het algemeen en van het commercieel centrum Hasselt in 't biezonder heeft meegeleefd, is de schoenenhandel Eddy, die in 1945 van Leuven en Brussel naar de Limburgse hoofdplaats uitzaaide, er een eerste vestiging stichtte in de Demerstraat, 24, en zaterdag jl. in de Hoogstraat op nr. 4 in aanwezigheid van het stedelijk magistraat en talloze genodigden een luxe-duplikaat opende. (…) Zo begon het / Mevr. en de heer Deckeyser hebben reeds lang hun adelbrieven in de schoenenhandel verdiend. Zij openden hun eerste schoenenzaak op 15 oktober 1932 in de Diestsestraat 12 te Leuven. Hun klienteel zou spoedig dergelijke proporties aannemen, dat ze in september 1943 reeds een tweede bijhuis openden in de Nieuwstraat 106 te Brussel. Vanaf dat ogenblik kreeg Eddy een werkelijk nationale vermaardheid, met het gevolg dat de zaak in de Nieuwstraat van de hoofdstad in 1954 van nr. 106 naar nr. 35 werd overgebracht en aldaar haar verkoopsruimte verdrievoudigde. Ondertussen hadden de echtelingen Deckeyser ook reeds een oogje op Limburg geworpen en spoedig de overtuiging gekregen, dat deze provincie met haar opkomende industrialisatie, haar jonge en dynamische bevolking een uitzonderlijke toekomst kon bieden. In 1945 openden ze dan ook hun derde huis in de Demerstraat nr. 24 te Hasselt, dat werd overgenomen door Mevr. Wed. Berthels, die een der bloeiendste zaken had van de streek. / Eddy in zijn mooiste luxe-uitgave / Eddy was evenwel nog lang niet op het toppunt van zijn opgang. Een vierde bijhuis kwam tot stand op de Leuvense steenweg te Brussel-St-Joost in 1947. En in 1959 een vijfde te Brussel-St-Gillis op de Steenweg naar Waterloo, nr. 68. De hoofdstedelingen zullen het ons evenwel niet euvel duiden, dat wij thans in de Limburgse hoofdplaats Eddy op zijn mooist kregen. De Eddy-Lux, die zaterdag jl., in de Hoogstraat nr. 4 te Hasselt werd ingehuldigd, beantwoordt trouwens volledig aan de nieuwe eisen van het klienteel. (…) Architekten en binnenhuisarchitekten hebben zich hier werkelijk kunnen uitleven naar de jongste principes van de moderne aesthetica en efficiency. Eddy-Lux, dat vlak bij de markt ligt, heeft niet minder dan veertien lopende meter uitstalling, verdeeld over drie ruime en overzichtelijke etalages: één voor kinderen, één voor dames en één voor heren. Maar laten we even binnenstappen. We weten, dat ons een joviaal welkom wacht vanwege de echtelingen Deckeyser, hun schoonzoon de h. Defourt en de h. Hellinckx, die de zaak regeert. / Al dadelijk wordt de bezoeker in dit selekte interieur getroffen door een imposante wand, waarin geometrische figuren en kleuren tot een dekoratief geheel zijn verwerkt. Midden in dit dekor bloeit een frisse binnentuin. / Dit is evenwel niet het enige snufje. Het neusje van de zalm treffen de huismoeders achteraan links, waar speciaal voor hun kinderen bij het wachten of kiezen een leuk hoekje met bioskoop is gebouwd. Echt, jongens! Je behoeft maar op een knopje te drukken, om een van de 80 kleurige diapositieven geprojekteerd te zien. En bedenkt dan daarbij, dat gij de eersten in België zijt, die in een schoenenzaak van dergelijk festijn kunt genieten. (…)" (15)

* 1977: "William Cousner: «Van dat oorlogskonijn kon ik niet eten» /  (…) In de «baracks» in Laken moest hij wachten tot de Duitsers uit Hasselt vertrokken waren, dat gebeurde op 7 september 1944. Hij werd geselekteerd om met vier lotgenoten de Telephone exchange in Hasselt op te knappen en de verbinding van de Hasseltse telefooncentrale met het War-office in Londen te verzekeren. Z’n kontaktman in Hasselt was Marcel Willekens, tevens z'n «boss». Andere goede vrienden van de PTT waren Lycops, Coppens en Pierre Willems: de andere Hasselaar die Bill nooit zal vergeten en met wie hij het Hasseltse leven gedurende een halfjaar heeft mogen ervaren. Pierre Willems had een winkel in de Hoogstraat, de «Noma». (14)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 05-02-2010; (3) Hasselt intra muros (1989), pp. 59-60.; (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 23-01-1902, p. 3.; (5) Pro-Gen - Stadsarchief Hasselt; (6) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 28-03-2014; (7) Gazet van Genck en Omstreken, 10-01-1926, p. 3.; (8) Het Belang van Limburg, 09-05-1933, p. 4.; (9) Het Belang van Limburg, 24-03-1939, p. 8.; (10) Het Belang van Limburg, 06-05-1939, p. 10.; (11) Het Belang van Limburg, 30-06-1949, p. 6.; (12) Het Belang van Limburg, 01-01-1960, p. 14.; (13) Het Belang van Limburg, 10-11-1962, p. 10.; (14) Het Belang van Limburg, 01-04-1977, p. 9.; (15) Het Belang van Limburg, 25-03-1963, p. 5.; (16) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
De Seven Weeën
Hoogstraat 4
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1087-D
Capakey: 
71022H1087/00D000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Seven Weeën
Naam van het gebouw nu: 
De Seven Weeën
Periode of stijl: 
15de eeuw / 1793
Opdrachtgever: 
Jan Vesters (1793)
Stijl: 
classicisme
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1ste helft 15de eeuw: Oede van Tullick

- (?): Peter Cleersnijders

- 1475: Herman van Munsterbilsen, barbier

- begin 18de eeuw: Jan Bonnechère, eigenaar van De Roos

- 2de helft 18de eeuw: Jacob Schinkels - verkoopt aan

- 1778: Lambert Knapen, eigenaar van De Roos - verhuurt aan

- (?): Leo Casimir Doigny

- (?): Lambert Knapen - verkoopt aan

- voor 1793: Jan Vesters (bouwheer) - verkoopt aan


- na 1793: Doigny, echtgenoot van Anne Catherine Duponceau, eigenaars van De Roos

- (?): weduwe en kinderen voorgaande - verkopen aan

- 1804: Wouter Juvyns (Wauthier Joveyns) X Maria Agnes Vandervelden; Maria Anna Juvyns (+1840), dochter voorgaande, X André August Libert (+1868); Josephina Henrica Libert (°1840), dochter voorgaand, X Jan Joseph Vincent Libert (°1843)

- (?): provinciale ingenieur buurtspoorwegen Jules Vierendeel (°Sint-Joost-ten-Node 1859) X Hubertina Henrietta Josephina Joanna Libert (°1870), dochter voorgaand

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- tot 1918: notaris Paul Snyers (Bevekom 1882-Houthalen 1968) X Henriette Vierendeel (Hasselt 1892-Houthalen 1978), dochter voorgaand - verkoopt

- (1926)-1935: handelsreiziger Jean Seghers (°Nieuwkerke 1879) X Hasselt 1902 modewerkster Octavie Lochten (°Helchteren 1873), ouders van René Seghers - verhuizen naar Botermarkt 10

- (1939) /1ste verd.: modiste Maria Steukers

- 1939-1962: Pierre Willems X Josephine Dirix (14)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- tot 1902: 'snuifhandel, tabaksfabriactie, specerijen' Joseph Libert (3)

- (1926): modewinkel (7, 8, 9)

- 06-05-1939 (opening)-1962: stoffenwinkel Noma (10, 11, 12, 13)

- 23-03-1963 (opening): schoenwinkel Eddy-Lux, Eddy (15)

- boetieks Etam, Vero Moda

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2011: boetiek Steps

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Laat-classicistisch breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder twee onderscheiden zadeldaken (kunstleien) met twee dakkapellen, met huidig uitzicht van 1793 door J. Vesters. Bakstenen gebouw met beschilderde lijstgevel. Rechthoekige vensters in een beschilderde hardstenen omlijsting met - mogelijk later toegevoegde - lekdrempels op consoles. Aangepaste benedenverdieping. (2) 

Verbouwingen: 

- 1793: toevoeging van het buurpand De Pluyme en verstening van gevel (3)

- 1982: verbouwen en inrichten van schoenwinkel, in opdracht van Eddy & Alban nv Brussel, naar ontwerp van architect Simon Deneef (Herent)

- 1993: verbouwen van een winkelpand, in opdracht van Promod Belgique Mouscron, naar ontwerp van architect Michel Verougstraete (Nazareth)

- 1996: verbouwen van voorgevel handelspand, in opdracht van Etam nv Vorst, naar ontwerp van Architectenbureau Universum (Genk)

- 2004: vernieuwen gevel handelspand 'Etam', in opdracht van C.G.C. Belgium (voor Etam) Braine-le-Château

- 2011: aanpassen van gevelreclame, in opdracht van Steps Belgium nv Heerhugowaerd (NL)

Algemeen: 

- burgerhuis

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 225 m2

Referenties

pp. 59-60 Dit pand was in de eerste helft van de 15de eeuw de eigendom en woning van Oede van Tullick en...
Britse loodgieter beleefde laatste oorlogsjaar te Hasselt (1977)
Titel: 

Britse loodgieter beleefde laatste oorlogsjaar te Hasselt (1977)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
01/04/1977
Pagina('s): 
9
Eddy-Lux opende zijn tweede en mooiste schoenenzaak te Hasselt (1963)
Titel: 

Eddy-Lux opende zijn tweede en mooiste schoenenzaak te Hasselt (1963)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
25/03/1963
Pagina('s): 
5
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Josephine Dirix (1996)

PDF icon Download (25.43 KB)

Overlijdensbericht Maria Steukers (1999)

PDF icon Download (40.07 KB)

Overlijdensbericht Pierre Willems (1973)

PDF icon Download (699.73 KB)

Recent toegevoegd

Dit oorlogsmonument is opgedragen aan een kapitein en twee soldaten van de Amerikaanse 2nd Armored...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...