You are here

De Roode Poort (Schrijnwerkersstraat 7)

Description

Aan de Schrijnwerkersstraat 7 staat het huis De Roode Poort, gebouwd door Adam V Stellingwerff. Sinds 1879 is De Roode Poort eigendom van de zusters ursulinen.

Het is een gebouw opgetrokken in baksteen met een gecementeerde lijstgevel op een kalkstenen plint. Er zijn talrijke rechthoekige vensters omlijst door een vlakke hardsteen met lekdrempels. Wellicht is er in de 19de eeuw nog bijgebouwd, zoals voorzichtig kan geconcludeerd worden uit de bouwtoevoegingen.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 06-12-2009; (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 08-01-2013

Fiche

Adres: 
De Roode Poort
Schrijnwerkersstraat 7
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1247-N
Capakey: 
71022H1247/00N000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Roode Poort
Naam van het gebouw nu: 
De Roode Poort
Periode of stijl: 
ca. 1770
Opdrachtgever: 
Adam V Stellingwerff (Hasselt 1735-1817)
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- tot 1772: Adam V Stellingwerff

- (?): Jozef Jans-Baelens - verhuurt aan

- 1778: Eustachius Robyns, schout van Alken

- (?): Pieter-Jan Jans, directeur van de postwagendienst Luik-Hasselt, zoon van Jozef Jans-Baelens - verkoopt aan

- 1784: Van Langenacker, kapelaan in Jupille

- (?): generaal Berden

- tot 1879: Hippoliet Geraets - verkoopt aan

- 1879: zusters ursulinen

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- zusters ursulinen

Vorige functie(s): 

woonhuis

Huidige functie: 

klooster

2010: ursulinenklooster (+ nr. 5)

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. huis "De Roode Poort". Herenhuis in kern opklimmend tot ca. 1770, toen A. Stellingwerff hier een huis bouwde ter vervanging van een XVII-gebouw; sinds 1879 eigendom der zusters Ursulinen. Breedhuis van het dubbelhuistype, acht traveeën en twee en een halve bouwlagen Bakstenen gebouw met een gecementeerde lijstgevel op een kalkstenen plint. Rechthoekige vensters in een vlakke hardstenen omlijsting (XIX A) met lekdrempels op klossen (latere toevoeging?); de vensters der bovenverdieping verheffen zich boven een geprofileerd kordon, mogelijk de oorspronkelijke kroonlijst waardoor de bovenverdieping een toevoeging uit XIX A zou zijn. Rechthoekige deur in een vlakke hardstenen omlijsting met geprofileerd beloop; het balkon en de druiplijst van het venster erboven zijn waarschijnlijk toevoegingen uit XIX B. (2)

Verbouwingen: 

- 1ste helft 19de eeuw

- 1979: verbouwen van het klooster, in opdracht van Zusters Ursulinen Hasselt, naar ontwerp van architect Mathieu Driessen (Hasselt)

Algemeen: 

- herenhuis

- hoekpand

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte (incl. Schrijnwerkersstraat 5): 482 m2

Beschermd: 
Datum van erkenning: 13.10.1980
Datum van publicatie: 29.10.1980

Multimedia

Referenties

In 1535 sticht de Heilige Angela Merici, het kleine meisje van Brescia, aan het Gardameer in Italië, het...
pp. 288-289 De Roode Poort is het zuidelijke hoekhuis van de Walputstraat en de Schrijnwerkersstraat ...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Historiek van het honderdjarig bestaan van de Ursulinen te Hasselt (1968)
Titel: 

Historiek van het honderdjarig bestaan van de Ursulinen te Hasselt (1968)

Jaar van uitgave: 
1968
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...