De Roode Poort (Schrijnwerkersstraat 7) - uit: Hasselt intra muros (1989)

Description

pp. 288-289

De Roode Poort is het zuidelijke hoekhuis van de Walputstraat en de Schrijnwerkersstraat.

In de 17de eeuw was het de eigendom van Cornelis Thys en vervolgens van slager Peter Millen. Vanaf het begin van de 18de eeuw tot 1772 was het in het bezit van Adam Stellingwerff, die het rond het midden van de eeuw in steen opbouwde. Jozef Jans-Baelens was de volgende eigenaar van De Roode Poort en van de aanpalende woning. Jans verhuurde het, samen met het belendende pand, op 21 augustus 1778 voor 110 gulden aan Eustachius Robyns, schout van Alken. Van Jozef Jans-Baelens ging het over naar diens zoon Pieter-Jan, directeur van de postwagendienst Luik-Hasselt. Deze verkocht het op 21 april 1784 voor 1000 gulden aan Van Langenacker, kapelaan te Jupille, waar de verkoper was gaan wonen.

Het pand had een grote diepte; aan de achterzijde raakte de tuin de nieuwe huizen van Sprengel en Beek. Die stonden ten westen van den nieuwen bauw, in feite op de plek waar eerder de tuin van de Heusch had gelegen.

Het huis werd gedurende enkele jaren bewoond door generaal Berden, gewezen kolonel van de gidsen en militair bevelhebber van Limburg. Berden verhuisde van hieruit naar het Gravenhuis aan de Nieuwstraat. In het derde kwart van de 19de eeuw was De Roode Poort de eigendom en woning van bankier Hippoliet Geraets. In 1875 verkocht deze zijn huis aan de ursulinen, die de Havermarkt verlieten om zich aan de Schrijnwerkersstraat te vestigen. Geraets kocht vervolgens de aan de Kuringersteenweg gelegen villa van provinciegriffier Bovy en nam er zijn intrek in. Later bewoonde advocaat Sylvaan Hechtermans die villa. Niet ver van zijn woning bouwde Geraets een reeks voorname herenhuizen aan de naar hem genoemde Geraetsstraat.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...