You are here

De Ketel (Maastrichterstraat)

Description

Dit pand was in de tweede helft van de 16de eeuw de eigendom van Gerard van Hilst. In de 17de eeuw was Egidius van Vinckenroye de welgestelde eigenaar van De Scherpesteen en De Ketel.

Sinds het einde van de 19de eeuw was het in het bezit van de familie Briers, wier stamhuis aan de westkant van de Raamstraat lag.

In het midden van de 18de eeuw werd het bewoond door notaris Pieter-Adriaan Ridderbeecks, die tevoren in Den Mortier aan de Kapelstraat woonde. Op 11 april 1789 werden De Ketel en De Leeuw, met twee tuinen en een schuur, voor 7600 gulden brabants door Nikolaas-Jozef de Libotton, heer van Klein-Stevoort, verkocht aan Gerard-Gaspart Briers, zoon van Arnold (1672-1753), advocaat en voorzitter van het Hof van Vliermaal.

Voor die verkoop en reeds in de 16de eeuw was De Ketel een herberg en afspanning. Het loonde de moeite eens door dit huis te lopen, om de antieke meubelen en het stevige eiken timmerwerk van zolderingen en vloeren te bewonderen. In de zoldertop hing een takel; om de zware lasten op te halen was in de vloer van de benedenverdieping een grote vierkante opening aangebracht. Een ruime tuin strekte zich uit tot aan de Beekstraat. Achteraan door die tuin liep de fameuze sauw, die vanaf de Kapelstraat naar de Nieuwstraat afboog en dan verderop in de Beek uitmondde. In De Ketel was ook een merkwaardige verzameling van oude curiosa, prenten, geschriften, boeken en kunstvoorwerpen ondergebracht. Bij de inval van de Hollanders in augustus 1831 werd de regimentskas van het garnizoen op de zolder of onder de mesthoop van deze woning verborgen.

Op 16 juni 1832 werd de helft van dit ruime gebouw voor 480 gulden aan kolonel Stevens verhuurd; de eigenaar zelf verbleef op zijn landgoed te Gothem. Later werd het pand tot de bioscoop Plaza verbouwd.

Thans is het opgeslorpt in een nieuwe winkelgalerij.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 109.

Fiche

Adres: 
De Ketel
Maastrichterstraat
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
De Ketel
Periode of stijl: 
2de helft 16de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 2de helft 16de eeuw: Gerard van Hilst

- begin 17de eeuw: Gillis van Vinckenroye

- midden 18de eeuw: notaris Pieter-Adriaan Ridderbeecks

- (?): Nikolaas-Jozef de Libotton - verkoopt aan

- 1789: Gerard-Hubert Briers

- 1832: kolonel Stevens

- 19de eeuw: familie Briers

Vorige functie(s): 

woonhuis

woonhuis / handelshuis

- herberg en afspanning

- bioscoop Plaza

Huidige functie: 

gesloopt

Beschrijving interieur: 

- eiken timmerwerk van zolderingen en vloeren

- in de zoldertop hing een takel

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Sinds...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...