You are here

De heren van Wideux

Description

Drie geslachten hebben in de loop der tijden het kasteel van Wideux bewoond: de Wideux, de Cotereau en de Stenbier.

De oudst gekende heer van Wideux is Jan van Widooi. Op een grafsteen in de oude kerk, die in 1790 afgebroken werd, was te lezen dat hij stierf op 8 oktober 1376. Over zijn echtgenote is niets geweten. Zijn zoon Herman van Widooie († 15.01.1409) was getrouwd met Ida de Moers († 19.05.1393). Uit onderzoek van Guido Vandenborn blijkt dat zij waarschijnlijk de dochter was van de heer van Schoonwinkel. Door dit huwelijk zou de heerlijkheid Schoonwinkel, zoals hoger al aangehaald, veel aan invloed verloren hebben en mogelijkerwijs ook door Wideux geannexeerd zijn. Hierdoor werd ondermeer de omgeving van de Warandestraat het jachtterrein (= de warande) van de heren van Wideux. Ook de grafsteen van Herman bevond zich in deze kerk. Beide grafstenen zijn onvindbaar.

Johannes van Wydoe was in 1429 de eerste primus van de universiteit Leuven. Later werd hij professor in de pedagogie "het Varken" (één van de vier colleges die de universiteit toen kende).

Een andere belangrijke telg onder de heren van Wideux was Willem van Wideux († 30.08.1482), de achterkleinzoon van Herman van Wideux. Hij sneuvelde in Grivegnée, aan de zijde van Louis de Bourbon, prins-bisschop van Luik, in de strijd tegen Willem van der Marck. Met zijn dood kwam er een einde aan het geslacht van Wideux. Zijn erfdochter Margaretha van Wideux trad op 14 januari 1483 in het huwelijk met Jan III de Cotereau. Hierdoor kwam Wideux in handen van de familie de Cotereau. Deze familie was van oude Franse adel en behoorde tot de meest gekende families van het hertogdom Brabant. De nakomelingen van Margaretha weekten zich in de opeenvolgende generaties steeds verder los van het prinsbisdom Luik en kwamen uiteindelijk in dienst van de hertogen van Brabant. Ten tijde van het geslacht de Cotereau is de oppervlakte van de heerlijkheid Wideux enorm geslonken door de verkoop van gronden en huizen.

Willem III de Cotereau verkocht Wideux aan Florent-Henri-Louis-Alexandre de Berlaymont de la Chapelle. Deze verhuurde op 12 april 1699 de helft van het kasteel van Wideux aan Willem de Cotereau, de vorige eigenaar. De familie de Berlaymont bestuurde de heerlijkheid tot in 1746. Toen verkocht Charles-Jozef-Nicolas de Berlaymont de la Chapelle de heerlijkheid aan Jean-Nicolas de Stenbier voor de som van 110.000 Brabantse gulden. Vanaf 1747 werd het kasteel met zijn aanhorigheden in de huidige vorm uitgebouwd. De laatste afstammeling van dit geslacht was Marie-Josephine-Stéphanie-Hubertine de Stenbier († 1898). Zij huwde op 26 juni 1867 met graaf Pierre-Marie-Paul-Albert de Brigode Kemlandt. Het huwelijk bleef kinderloos. Na het overlijden van graaf de Brigode Kemlandt in 1914 wordt er een punt gezet achter de heerlijkheid Wideux.

Uit: Sint-Lambrechts-Herk / Warm aanbevolen (2011), pp. 28-29.

Weetjes: 

* 1898: "Herck-St Lambert / Men meldt ons uit Luik het overlijden van Mevr. de gravin de Brigode-Kemlandt, geboren baronnes de Stembier de Wideux. De dood van deze edele dame mag als een ware ramp aanzien worden voor de noodlijdenden van het naburige Herck-St Lambert, wier voorzienigheid zij was en waar zij als een heilige vereerd werd." (1)

(1) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 12-01-1898, p. 2.

Fiche

Naam: 
De heren van Wideux
Benaderende periode van: 
14de eeuw
Benaderende periode tot: 
20ste eeuw

Multimedia

Referenties

Sint-Lambrechts-Herk / Warm aanbevolen (2011)
Titel: 

Sint-Lambrechts-Herk / Warm aanbevolen (2011)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2011

Recent toegevoegd

1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...