You are here

De Borggraaf (Borggravevijversstraat 5)

Description

De Borggraaf in de Borggravevijversstraat werd gebouwd in de beginjaren 1970. Het was een permanent verblijf voor jeugdtoerisme met overnachtingsmogelijkheden. 

In 1999 werd het gebouw, gelegen naast het Sint-Michielsdomein, aangekocht en in gebruik genomen door de vzw Tevona (Tehuizen voor Nazorg). Tevona ondersteunt volwassenen met een verstandelijke handicap.

* 1973: "(...) Een nieuwe parel: «De Borggraaf». / (…) Kapelaan Robben heeft grootse plannen, maar spijtig genoeg ook heel veel zorgen. «De investeringen, voor het speelplein zijn bijzonder groot en het zou onverantwoord zijn, meent hij, indien de ruime infrastruktuur van lokalen, speelvelden en dies meer niet het ganse jaar door ten volle kunnen benut worden. Daarom wil men op het domein een nieuw modern, polyvalent kompleks oprichten, een toeristisch ontmoetingscentrum, een soort moderne jeugdherberg. Jeugdbewegingen ondervinden zeer dikwijls moeilijkheden bij het vinden van huisvesting voor het organiseren van bezinningsdagen of vormingsweekends. In de toekomst zouden zij bij ons terechtkunnen, zegt kapelaan Robben, want in het nieuwe kompleks, dat wij «De Borggraaf» willen noemen, is slaapgelegenheid voorzien voor 100 personen, naast aangepaste eetzaal, vergader- en rekreatiezalen. We willen het vooral toeristisch zien, zegt kapelaan Robben, want wij ontmoeten hier trekkers en toeristen van overal. Voor hen willen we ook ons nieuw ontmoetingscentrum openstellen. / (…) Men wil zo snel mogelijk beginnen met de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum, maar totnogtoe kan geen beslissing worden getroffen nopens de plaats van inplanting. De aanleg van de A 24 bedreigt de verdere uitbouw van dit prachtige domein. (…)" (4)

* 1974: "(…) Na een langdurige voorafgaande studieperiode werd met het bouwen aangevangen en zonder onverwachte omstandigheden is het te voorzien dat in september 1975 het rimpelende water van onze visvijver de silhouette van «De Borggraaf» zal weerspiegelen. / Morgen zaterdag, 16 november 1974 om 15 u.30 zal de heer Monard, Volksvertegenwoordiger, in naam van de heer Chabert, minister van Verkeerswezen en Toerisme, de eerste steen inmetselen in aanwezigheid van meerdere personaliteiten." (…)" (5)

* 1975: "(…) Zaterdag 13 september te 15 uur wordt het ontmoetingscentrum «De Borggraaf» feestelijk ingewijd en officieel geopend in aanwezigheid van minister Chabert en Mgr. Heuschen, bisschop van Hasselt. (…)" (6); "In augustus 1974 namen de bouwwerken een aanvang van het nieuwe ontmoetingscentrum «De Borggraaf» in het St.-Michielsdomein te Hasselt. Zaterdagnamiddag, een jaar later werd dit centrum feestelijk en officieel ingehuldigd en zal het voortaan ter beschikking staan voor jongeren, volwassenen en 65-plussers." (7)

* 1988: "(…) Toen destijds De Borggraaf werd gebouwd, mikte men vooral op de jeugd, die er een goedkope vakantie kon doorbrengen. Door de jaren heen is er echter een verandering opgetreden, zochten jongeren hun heil in alternatieve vakantiemogelijkheden en kwamen meer en meer gezinnen naar Hasselt. Gevolg de infrastructuur was daaraan niet aangepast en ingrijpende veranderingen drongen zich op. Daarom werden twee jaar geleden belangrijke verbouwingswerken uitgevoerd. Zo kregen alle kamers een moderne accommodatie, met eigen bad, toilet, gemakkelijke omvormingen voor gezinnen, enz. (…) Naar de toekomst toe wil Ribus op de ingeslagen weg verder gaan. Daarom zullen er vanaf januari volgend jaar weer enkele belangrijke ingrepen gebeuren. «Ten eerste zullen we de kamers verder afwerken. Dat betekent: nieuw, aangepast meubilair met opklapbedden, nieuwe kasten, enz. Ten tweede zullen de lokalen, die vroeger afgestemd waren op vergaderingen, nu meer op de vakantiegangers zelf gericht worden. Daarom wordt de structuur van het gelijkvloers grondig gewijzigd en komt er een echte entreehall, een ontspanningsruimte voor 90 personen, een aparte T.V.- en videozaal, een leeszaal, een crea-lokaal en een grote zaal voor speciale optredens. Tenslotte wordt ook de speeltuin grondig aangepakt. Daar zullen alle oude toestellen verdwijnen en plaats maken voor nieuwe en meerdere tuigen, aangepast aan de leeftijd van 2 tot 14 jaar,» besluit directeur Ribus. Met deze renoveringsinspanningen is opnieuw een bedrag van ruim 12 miljoen gemoeid, waarvan 60 % wordt gesubsidieerd." (8)

* 1999: "Het vakantiecentrum De Borggraaf in Hasselt sluit eind september de deuren. Reden voor de sluiting is het aanhoudende exploitatieverlies. De vzw Sint-Michielsdomein, de eigenaar van het vakantiecentrum, hoopt alsnog een lucratieve verkoop te realiseren. Inmiddels heeft zich een kandidaat-koper aangeboden. (...) De Borggraaf - gelegen in een groene omgeving op wandelafstand van Bokrijk - is een sociaal vakantiecentrum. Het werd in 1975 geopend onder impuls van kapelaan Robben. In de volksmond staat het centrum vandaag nog altijd bekend als het 'vakantiepatronaat'. Als sociale instelling richt De Borggraaf zich vooral op grote gezinnen, bosklassen voor scholen jeugdverenigingen, gehandicapten, 50-plussers enzomeer. Vorig jaar telde het vakantiecentrum ruim 10.000 overnachtingen. (…) (9)

* 2001: "Ook in Hasselt hebben mensen met een verstandelijke handicap een vaste stek om zich artistiek uit te leven. In 1992 startte Tevona, Tehuizen voor Nazorg, met een kunstatelier in de Borggraaf. Twee dagen per week komen de tien deelnemers er samen, onder het wakende oog van begeleidster Fabienne Snellinx. (…)" (10)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 15-10-2013; (3) Het Belang van Limburg, 19-10-1974, p. 30.; (4) Het Belang van Limburg, 03-07-1973, p. 9.; (5) Het Belang van Limburg, 15-11-1974, p. 7.; (6) Het Belang van Limburg, 12-09-1975, p. 8.; (7) Het Belang van Limburg, 15-09-1975, p. 5.; (8) Het Belang van Limburg, 23-08-1988, p. 14.; (9) Het Belang van Limburg, 04-06-1999, pp. 1, 15.; (10) Het Belang van Limburg, 15-09-2001, p. 18.

Fiche

Adres: 
De Borggraaf
Borggravevijversstraat 5
Hasselt
Kadastraal nummer: 
2-B-99-D
Capakey: 
71322B0099/00D000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Borggraaf
Naam van het gebouw nu: 
De Borggraaf
Periode of stijl: 
1973
Architect: 
Jos Lavigne (Hasselt 1932-2016)
Opdrachtgever: 
Parochiale Werken vzw Hasselt
Aannemer: 
Bouwbedrijf François Driessen Maasmechelen (3)
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- tot 1999: Sint-Michielsdomein vzw Hasselt

- 1999: Tehuizen voor Nazorg / Tevona vzw Hasselt

Vorige functie(s): 

gemeenschapsvoorziening

- 1975-1999: ontmoetingscentrum, vakantiecentrum De Borggraaf

Huidige functie: 

welzijnsinstelling

2013: De Borggraaf (vanaf 1999); woongelegenheid voor mensen met een beperktere zorgvraag +

arbeidscentrum Aktiva

Verbouwingen: 

- 1973: bouwen van een ontmoetingscentrum, in opdracht van Parochiale Werken vzw Hasselt (Vismarkt), naar ontwerp van architect Jos Lavigne (Hasselt 1932-2016)

- 1988: uitbreiding vakantiecentrum De Borggraaf, in opdracht van Sint-Michielsdomein vzw Hasselt, naar ontwerp van architect Paul Stevens (Duffel 1925-Tongeren 2006)

- 2001: aanleg inkom en kappen van 1 boom, in opdracht van Tehuizen voor Nazorg vzw Hasselt

- 2006: kappen van 2 Amerikaanse eiken, in opdracht van Tevona vzw Hasselt

- 2008: creëren van een toegang naar het kelderniveau, in opdracht van Tevona vzw Hasselt

Algemeen: 

- open bebouwing

- perceelgrootte: 4173 m2

Referenties

Borggraaf: ontmoetingscentrum voor jeugd, volwassenen en 65- plussers (1975)
Titel: 

Borggraaf: ontmoetingscentrum voor jeugd, volwassenen en 65- plussers (1975)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
12/09/1975
Pagina('s): 
8
De Borggraaf Hasselt wil familiaal karakter behouden (1981)
Titel: 

De Borggraaf Hasselt wil familiaal karakter behouden (1981)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
15/10/1981
Pagina('s): 
12
De Borggraaf feestelijk ingewijd (1975)
Titel: 

De Borggraaf feestelijk ingewijd (1975)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
15/09/1975
Pagina('s): 
5
De Borggraaf groeit (1977)
Titel: 

De Borggraaf groeit (1977)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
19/02/1977
Pagina('s): 
9
Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)
Titel: 

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 
Hasselts Tevona herbergt artiesten met verstandelijke handicap (2001)
Titel: 

Hasselts Tevona herbergt artiesten met verstandelijke handicap (2001)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
11/01/2001
Pagina('s): 
40
Hasselts Vakantiepatronaat startte 40 jaar geleden (1973)
Titel: 

Hasselts Vakantiepatronaat startte 40 jaar geleden (1973)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
03/07/1973
Pagina('s): 
9
Hasselts vakantiecentrum De Borggraaf gaat dicht / De Borggraaf moet na zomervakantie sluiten (1999)
Titel: 

Hasselts vakantiecentrum De Borggraaf gaat dicht / De Borggraaf moet na zomervakantie sluiten (1999)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
04/06/1999
Pagina('s): 
1, 15
Kiewit & Banneux / Warm aanbevolen (2008)
Titel: 

Kiewit & Banneux / Warm aanbevolen (2008)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2008
Cover: 
Ontmoetingscentrum De Borggraaf: 150.000 bezoekers in vijf jaar (1980)
Titel: 

Ontmoetingscentrum De Borggraaf: 150.000 bezoekers in vijf jaar (1980)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
11/09/1980
Pagina('s): 
12
St.-Michielsspeelplein te Hasselt in volle groei (1974)
Titel: 

St.-Michielsspeelplein te Hasselt in volle groei (1974)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
15/11/1974
Pagina('s): 
7
Tehuizen voor Nazorg (Tevona) Hasselt zet deuren open (2001)
Titel: 

Tehuizen voor Nazorg (Tevona) Hasselt zet deuren open (2001)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
15/09/2001
Pagina('s): 
18
Tehuizen voor nazorg geïnteresseerd in Borggraaf (1999)
Titel: 

Tehuizen voor nazorg geïnteresseerd in Borggraaf (1999)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
05/07/1999
Pagina('s): 
9
Vakantiecentrum De Borggraaf investeert opnieuw miljoenen (1988)
Titel: 

Vakantiecentrum De Borggraaf investeert opnieuw miljoenen (1988)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
23/08/1988
Pagina('s): 
14

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...