de Berghes Margareta - uit: Wapenboek (2004)

Description

Naar alle waarschijnlijkheid was zij een dochter van Ferry de Glimes de Berghes, heer van Grimbergen en van Anna Sterck.

Zij werd geboren in 1590. Naar haar zeggen zou ze in 1618 als moniaal op wonderbare wijze van een hernia genezen zijn door toedoen van het Heilig Sacrament.

Onder haar abbatiaat genoot de abdij de bijzondere bescherming van tal van wereldlijke prominenten, onder wie Maurits prins van Oranje, Johan Jacob graaf van Bronkhorst, Ernest graaf van Mansfelt, Isabella de Infante van Spanje, Hendrik prins van Oranje en Ferndinand, gouverneur van de Nederlanden.

Het is niet geweten of de broederschap van het Heilig Sacrament van Mirakel, die in 1623 bestond in de abdijkerk, op een vroegere datum werd gesticht.

Na gedurende zeventien jaar de abdissenstaf te hebben gedragen, overleed Margareta de Berghes in 1637.

Sommige abdissen hadden een lijfspreuk of een gezegde. Die van Margareta de Berghes luidde: "QUI PATITUR VINCIT". Wat  betekent "De overwinning wordt gedragen door het lijden."

Wapen

Doorsneden

I. Gedeeld: A. In sabel een leeuw van goud, getongd en geklauwd van keel; B. In goud drie palen van keel.
II. In sinopel drie maliën van zilver.

Recent toegevoegd

Dit oorlogsmonument is opgedragen aan een kapitein en twee soldaten van de Amerikaanse 2nd Armored...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...