Ceysens Jules - uit: Drukkend Hasselt (2003)

Description

p. 15

[...] Ernest Roose ontpopte zich tot een begenadigd lithograaf. Zijn ontwerpen voor briefpapier, facturen, affiches, menukaarten, wijn- en jeneveretiketten, kalenders e.d.m. werden tot ver buiten Hasselt geapprecieerd. De samenwerking met de drukkerij Ceysens – na 1910 met Jules Ceysens (1874-1945), de zoon en opvolger van Michiel Ceysens – bleef behouden. [...]

p. 17

[...] In 1910 werd Michiels zoon Jules Ceysens (1874-1945) eigenaar van de drukkerij, die in 1926 op haar beurt in handen kwam van François Olyff (1878-1954), drukker-uitgever en boekhandelaar. [...]

p. 24

[...] In 1910 liet Michiel Ceysens de boekhandel aan de Grote Markt over aan zijn zoon Jules Ceysens. Vanaf 1927 – en dit tot in 1946 – stonden diens dochters Margriet en Eleonora in de winkel. [...]

p. 28

[...] In de aanloop naar een belangrijke lokale verkiezing werden daarnaast nog gelegenheidsperiodieken in het leven geroepen. Zo drukte Michiel Ceysens De Volksstem, Jules Ceysens Vrij man! en Olyff ‘t Vrije boerken en De Triomf. [...]

pp. 28-29

[...] Jules Ceysens van zijn kant was net na de wapenstilstand begonnen met het drukken van Ons Limburg, het informatieblad van het Secretariaat voor Maatschappelijke Werken. Dat Secretariaat was in 1901 aan de Havermarkt in Hasselt opgericht en wilde de katholieke sociale en politieke initiatieven in Limburg zoveel mogelijk bundelen en er de christelijke arbeidersbeweging vorm te geven. Sinds 1913 stond het Secretariaat onder de leiding van Pieter Jan Broekx (1881-1969). In maart 1919 werd het drukken van Ons Limburg en van het ander drukwerk van het Secretariaat toevertrouwd aan de gebroeders Smets uit Peer. [...]

p. 37

CEYSENS, Jules (1874-1945)
zoon van Michiel Ceysens, zette de drukkerij verder in 1910 tot in 1926, toen de drukkerij werd overgenomen door de Imprimeries Limbourgeoises van François Olyff.

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...