You are here

Ceysens, Henri Joseph (1825-1866)

Description

Henri Joseph Ceysens werd geboren in Beringen in 1825 als zoon van Jean Arnold (+Beringen) en de in Genk geboren Carolina Bellefroid (1794-1866). Hij werd drukkersgast bij Pieter Frederik Milis. Toen deze in 1859 zijn drukkerij in het huis De Yseren Kerf in de Demerstraat van de hand deed, nam Henri Joseph deze over.

Van het weekblad De Onafhankelyke der Provincie Limburg, ontstaan in 1850, was Ceysens eigenaar geworden in 1855. Het in 1854 ontstane weekblad Le Constitutionnel du Limbourg Belge bleef ook bestaan.

Henri Joseph Ceysens overleed als vrijgezel in Hasselt in 1866, vijf maanden na de dood van zijn moeder. 

Fiche

Naam: 
Henri Joseph Ceysens
Geboorteplaats: 
Beringen
Geboortedatum: 
15.02.1825
Plaats van overlijden: 
Hasselt
Datum van overlijden: 
29.10.1866
Beroep: 
drukker, uitgever
Opleiding: 
drukkersgast bij Pieter Frederik Milis

Multimedia

Referenties

p. 17 [...] In 1859 had Pieter Frederik Milis zijn drukkerij van de hand gedaan en toevertrouwd aan...
pp. 77-78 [...] Het nummer (1) van 3 okt. 1855, het eerste dat door Ceysens werd gedrukt, bevatte het...
Jaarkalender Ceysens-Roose voor het jaar 1912 uitgave Jules Ceysens (1874-1945) drukkerij Ernest Roose (...
De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tot 1860 (1963)
Titel: 

De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tot 1860 (1963)

Ondertitel: 
Bijdragen Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, 28
Plaats van uitgave: 
Leuven-Parijs
Jaar van uitgave: 
1963
Drukkend Hasselt (2003)
Titel: 

Drukkend Hasselt (2003)

Ondertitel: 
Drukkers & drukkerijen van 1830 tot 1950
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen (1984)
Titel: 

Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen (1984)

Ondertitel: 
I. de negentiende eeuw
Plaats van uitgave: 
Tielt
Jaar van uitgave: 
1984
Kunst in de Kijker - 114 (2002)
Titel: 

Kunst in de Kijker - 114 (2002)

Ondertitel: 
Jaarkalender Ceysens-Roose voor het jaar 1912
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Letteren & Woord (2013)
Titel: 

Letteren & Woord (2013)

Ondertitel: 
Een onderzoek naar het literair erfgoed van Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...