Ceysens (familie) - uit: Kunst in de Kijker - 114 (2002)

Description

Jaarkalender Ceysens-Roose voor het jaar 1912
uitgave Jules Ceysens (1874-1945)
drukkerij Ernest Roose (1887-1965)
steendruk op papier
h. 46 x b. 28 cm
inv.nr. 1986.0097


[...]

De familie Ceysens, katholiek en Vlaams

Jules Ceysens was eveneens iemand voor wie het drukkerswezen niets onbekends was. Zijn oom, Henri Joseph Ceysens, had zich na zijn studie aan het Klein Seminarie van Sint-Truiden in Hasselt gevestigd als drukkersgast in het bedrijf van de grootste Hasseltse drukker van dat moment, Pieter Frederik Milis. Milis gaf sinds 3 januari 1850 het weekblad De Onafhankelijke der Provincie Limburg uit, een katholiek blad waarin fel van leer werd getrokken tegen de liberalen. In 1855 werd Henri Joseph Ceysens door een overeenkomst eigenaar van de Onafhankelijke der Provincie Limburg, dat voortaan de Onafhankelijke der Provincie Limburg, Nieuws- en Aenkondigingsblad heette.

Daarmee beschikte Ceysens over twee invloedrijke persorganen. Sinds 1854 gaf hij reeds Le Constitutionnel du Limbourg Belge uit. Toen Milis in 1859 zijn drukkerij en boekhandel van de hand deed om te gaan rentenieren, werd het bedrijf overgenomen door Henri Joseph Ceysens, die er een niet mis te verstane katholieke en Vlaamse stempel op sloeg. De Vlaamse zaak - de verdediging van het Nederlands als officiële taal in het openbaar leven - had aan Henri Joseph Ceysens een vurig verdediger. In 1866, na het vroegtijdige overlijden van Henri Joseph, werd de drukkerij overgenomen door Michiel en Pierre Alphonse Ceysens, die de Vlaams-katholieke lijn met overtuiging verderzetten en de drukkerij verder uitbouwden - bijvoorbeeld door de overname van Wynants lithografiepers in 1874.

De drukkerij van de familie Ceysens was gelegen in de Demerstraat, terwijl de boekhandel op de Grote Markt lag, waar al gauw veel meer dan louter boeken en kranten te koop waren. De Hasselaar kon er ook terecht voor schoonheidsmiddelen, pruiken, karnavalversiering en andere prullaria. Jules, de zoon van Michiel Ceysens, ging in de leer in de drukkerij van zijn vader en kwam in 1910 aan het hoofd te staan van zowel de drukkerij als de winkel. Jules Ceysens zette het drukkersbedrijf verder. In 1914 verscheen het laatste nummer van De Onafhankelijke der Provincie Limburg, Nieuws- en Aenkondigingsblad. Na de Eerste Wereldoorlog werd het blad niet meer uitgegeven. In 1927 werd de drukkerij Ceysens uiteindelijk overgenomen door de N.V. Limburgse Drukkerijen (Imprimeries Limbourgeoises) van François Olyff. De winkel op de Grote Markt werd na 1927 nog opengehouden door Eleonore en Margriet Ceysens, maar in 1946 overgenomen door uitgever Lou Nagels

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...