You are here

Description

De dienstplicht door loting of 'conscriptiewet' verwekte een boerenopstand. Jonge 'conscrits' of 'brigands' verstopten zich in de bossen en vormde een guerrilla. Door de Fransen uit Diest verjaagd, trokken ze naar Maastricht. Ze verzamelden zich bij Hasselt op dinsdag 4 december 1798. Het was marktdag. Er liepen over de markt opvallend veel boeren met een hooivork onder hun mantel. Zij lieten 3 000 brigands de Luikerpoort binnen en die maakten zich in een tel meester van de stad. De Franse gendarmen moesten wijken, één gendarm sneuvelde. De boeren vernietigden in de Onze-Lieve-Vrouwkerk het beeld van de Godin van de Rede en verbrandden conscriptielijsten.

De overheid in Maastricht stuurde een formatie ruiters met veldgeschut. Het beleg op 5 december was hevig. Na 6 uur strijd drongen de Fransen via een bres de stad binnen. Straatgevechten dwongen de brigands via de Luikerpoort te vluchten. Bij Klein Lindeke ten zuiden van de stad haalden Fransen ruiters hen in. De 60 doden kregen een massagraf. Op die plaats kwam in 1850 de Kapel van Hilst. In totaal sneuvelden 300 boeren, 100 werden gevangen gezet. De rest kon ontkomen. Einde van de Boerenkrijg. 100 jaar later werd op de Leopoldplaats ter nagedachtenis een monument opgericht.

Uit: Hasselt in beeld (1998), p. 18.

Fiche

Datering: 
1798
Belangrijk op het vlak van: 
verzet tegen het Franse bewind
Soort verhaal: 

Multimedia

Referenties

pp. 96-98 Sinds de inval van de Franse legers en de inlijving bij de Republiek was er een scherp verzet...
pp. 19-20 De Franse territoriale expansiedrang - een uitloper van de Franse Revolutie - stuitte in 1798...
DE BOERENKRIJG Het laatste decennium van de achttiende eeuw was in de Zuidelijke Nederlanden gekenmerkt...
Boerenkrijg 1798-1973 (1973)
Titel: 

Boerenkrijg 1798-1973 (1973)

Jaar van uitgave: 
1973
Naam tijdschrift: 
De Hasselaar
Volume: 
82
Boerenkrijgmonumenten van 1898 (1999)
Titel: 

Boerenkrijgmonumenten van 1898 (1999)

Jaar van uitgave: 
1999
Naam tijdschrift: 
M&L (Monumenten & Landschappen)
Volume: 
18, 2
Pagina's: 
6-24
De Virge Jesse tijdens de Boerenkrijg (1975)
Titel: 

De Virge Jesse tijdens de Boerenkrijg (1975)

Jaar van uitgave: 
1975
Naam tijdschrift: 
De Hasselaar
Volume: 
96
De groene boulevard (2004)
Titel: 

De groene boulevard (2004)

Ondertitel: 
een promenade langs 700 jaar Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004
Cover: 
Hasselt Bezet - De Boerenkrijg (1798): een tijdsbeeld (1998)
Titel: 

Hasselt Bezet - De Boerenkrijg (1798): een tijdsbeeld (1998)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1998
Hasselt in beeld (1998)
Titel: 

Hasselt in beeld (1998)

Ondertitel: 
Groei van een groene stad
Plaats van uitgave: 
Antwerpen
Jaar van uitgave: 
1998
Cover: 
Kunst in de Kijker - 52 (1996)
Titel: 

Kunst in de Kijker - 52 (1996)

Ondertitel: 
Zegening van de boerenkrijgers op de Grote Markt, Djef Swennen (1871-1905)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1996
Runkst ... warm aanbevolen (2001)
Titel: 

Runkst ... warm aanbevolen (2001)

Ondertitel: 
Vroeger en nu (+ afzonderlijk fotoboek)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2001
Cover: 
Downloads

180e Boerenkrijgherdenking te Hasselt (1978)

Image icon Download (547.5 KB)

Beloken Tijd en Boerenkrijg (1992)

Image icon Download (658.08 KB)

Hasselt - Herdenking Boerenkrijg (2008)

PDF icon Download (143.25 KB)

Hasselt herdenkt Boerenkrijg (1986)

Image icon Download (351.84 KB)

Herdenking Boerenkrijg (1990)

Image icon Download (500.92 KB)

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...