Bamps Paul - uit: Uit Hasselt en omgeving (1926)

Description

HASSELT. - Sterfgeval. - Het verlies van een bloedverwant door den dood is immer pijnlijk, maar als de Heer nog jeugdig menschen tot de eeuwigheid roept, dan is zulk verlies nog pijnlijker. Wanneer echter zoo'n jong mensch, dat voor eeuwig heen gaat, een teedere moeder is van zeven nog zeer jonge kinderen, dan mag zoo'n eeuwig verscheiden als een verpletterenden slag beschouwd worden voor den echtgenoot en zijne jonge knaapjes en meisjes.

Heden zijn we verplicht, jammer genoeg het verlijden te melden van de nog maar 35-jarige Dame Pierre Nothomb. Ze werd te Hasselt geboren den 15 September 1891, en was de eenige dochter van den heer Bamps voorzitter onzer rechtbank van Eersten aanleg, en van Mevrouw Paul Bamps-Moreau.

De overledene was op jeugdigen leeftijd in 't huwelijk getreden met den heer Pierre Nothomb, advokaat te Brussel, en bewoonde dan ook onze hoofdstad sedert haar huwelijk. 't Is daar omringd van zeven lieve kindjes, dat ze het tijdelijke met het eeuwige verwisseld heeft, en dat menig warm traantje als deelneming aan den rouw der familie gestort werd.

De plechtige lijkdienst in de parochiekerk van Ste-Maria te Brussel was door een talrijke menigte gevolgd, die, velen althans diep medelijden met de bedrukle familie verloonden.

Ook bieden wij, aan heer en Mevrouw Bamps Paul, de verzekering onzer innig deelneming.

Recent toegevoegd

Dit oorlogsmonument is opgedragen aan een kapitein en twee soldaten van de Amerikaanse 2nd Armored...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-Fran├žois de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...