Bamps Paul - uit: Hasseltse Portretten (1997)

Description

pp. 74-75

Paul Marie Bamps was een telg uit een voorname Hasseltse familie. Hij werd op 7 mei 1862 geboren als zoon van notaris Gaspard Arnold Bamps en Paulina Angelica de Bavay. De familie betrok het historische herenhuis 'De Gulden Put' aan de Havermarkt. Paul Bamps studeerde rechten en werd in 1890 ingeschreven in Hasselt als advocaat-pleitbezorger. In 1911 werd hij rechter bij de rechtbank van eerste aanleg, om reeds in 1919 benoemd te worden tot voorzitter van de rechtbank en alleensprekend rechter.

Als Bamps ook vandaag nog bekendheid geniet, dan is dat minder om zijn schitterende gerechtelijke loopbaan, dan wel dankzij zijn activiteiten als kunstenaar. Reeds van jongsaf was hij een gedreven, maar autodidact tekenaar en schilder. Zijn bezigheden als magistraat hebben er hem niet van weerhouden zich intens met zijn passie bezig te houden. Bamps was dan ook ten volle geëngageerd in het Hasseltse kunstenaarsleven: hij was stichtend lid van Ars Proba en later erevoorzitter van de Heecrabbers. Zijn jongere collega Jos. Damien herinnerde zich, naast zijn indrukwekkende snor en zijn weelderige haarbos, ook de kledij waarin Bamps er als schilder op uit trok: een pet, een dikke pijp, een korte broek en een bruin geribde fluwelen jas.

Nadat hij aanvankelijk vooral paarden schilderde, concentreerde Paul Bamps zich hierna op het Kempense landschap en vooral op de Hasseltse binnenstad. Gevoelig voor alles wat oud was en bekommerd om hetgeen in zijn voortbestaan bedreigd was, schilderde hij oude gevels in Hasselt. Zijn gouaches en aquarellen zijn dan ook belangrijke iconografische bronnen geworden omdat veel van zijn onderwerpen niet konden weerstaan aan de tand des tijds. Vanuit zijn bewogenheid voor het schone is het niet verwonderlijk dat Bamps lid werd van de Provinciale Commissie voor Monumenten en Landschappen en secretaris van de 'Société Limbourgeoise pour la protection des sites'. Naast de ruim vijftig gouaches en aquarellen met stadsgezichten die bekend zijn, dienen ook de zestig illustraties vermeld te worden die Bamps tekende voor het historische tijdschrift L'Ancien pays de Looz. Bovendien voelde hij zich niet te benauwd om bij gelegenheid karikaturen te tekenen of toneeldecors te schilderen.

Aan de kust ontdekte Bamps een nieuw onderwerp: de zee. De marines die hij als rijp kunstenaar op papier bracht, behoren tot het gaafste van zijn oeuvre. Hieraan zijn de praktische wenken die hij meegekregen had van de bekende aquarellist Henri Cassiers niet vreemd. Bamps was dermate in de ban geraakt van de zee, dat hij er zich na zijn emeritaat definitief wilde vestigen. Net toen het zover was overleed hij in zijn buitengoed in De Panne op 28 juni 1932. Precies omwille van zijn onvervangbare documentaire waarde, hecht men gewoonlijk te weinig belang aan de kunstenaar Bamps. De combinatie van een vaste (linker!)hand en een scherpe waarneming heeft een oeuvre voortgebracht dat flateert door een optimistisch coloriet en een treffende sfeerschepping. Paul Bamps' werk wacht nog steeds op een welverdiende overzichtstentoonstelling. (J.R.)

Recent toegevoegd

Dit oorlogsmonument is opgedragen aan een kapitein en twee soldaten van de Amerikaanse 2nd Armored...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...