Bamps Paul - uit: Belisch

Description

Bamps Paul (Marie)
(Geboren te Hasselt op 07-05-1862 en overleden in De Panne op 28-06-1932)

Deze autodidact is vooral gekend voor zijn aquarellen en gouaches, met Kempische landschappen en Hasseltse stadsgezichten. Hij hield zich ook bezig met decorbouw. Rond de eeuwwisseling werden in Hasselt verschillende historische gebouwen en monumenten afgebroken of dreigden verloren te gaan. Gelukkig vereeuwigde Bamps heel veel van deze stadsgezichten en werden ze zo voor het nageslacht bewaard.

Tijdens zijn jaarlijks verlof in Heist aan Zee ontmoette hij de Antwerpse kunstenaar Henri Cassiers, die hem aanraadde zich verder te bekwamen in de aquareltechniek.

Hij maakte ook pen-illustraties voor het historische tijdschrift "L'Ancien Pays de Looz", bouwde decors en ontwierp affiches.

Verbleef regelmatig in De Panne waar hij marines, zee- en strandzichten maakte. Hij kocht er ook een villa in de duinen.

Was achtereenvolgens advokaat, magistraat, rechter, onderzoeksrechter en voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.

Ontmoette regelmatig andere kunstenaars zoals Damien, Djef Anten en Jef Van Brabant. Uit deze ontmoetingen ontstond de Kring "De Heecrabbers". Hij werd er later ook ere-voorzitter van.

Bamps nam regelmatig deel aan groepstentoonstellingen in binnen- en buitenland. Zo stelde hij in 1929 werken tentoon in het Salon Lutetia te Luik, samen met Marcelle Sévery en John Gerard.

Werken van Bamps zijn o.a. in het bezit van het Provinciebestuur Limburg en Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof (Hasselt) (n.v.d.r.: nu Het Stadsmus).

dd. 19-12-2009

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...