Arnold II van Loon - uit: Nationaal Biografisch Woordenboek (1972)

Description

dl. 2, pp. 9-10

ARNOLD II, graaf van Loon, stichter van de abdij van Averbode.

Vermoedelijk geboren tegen het einde van de 11de of in het begin van de 12de e. Waarschijnlijk op 11 april 1138 of 1139 overleden. Zijn zoon, Lodewijk, trad in 1139 reeds als opvolger op.

Zijn regering begon tussen 1125 en 1135. De meeste auteurs zijn de mening toegedaan, dat hij afstand deed van zijn graafschap vóór zijn dood. Sommigen plaatsen deze overdracht in of vóór 1142, anderen in 1145. In feite berust hun stelling op een foutief gegeven van de kroniek van Sint-Truiden, dat zeer gemakkelijk kan weerlegd worden aan de hand van een akte van dezelfde abdij. Vandaar dat de laatste vermelding van deze graaf dagtekent van 10 april 1138. Zijn zoon Lodewijk I draagt de titel van graaf van Loon en van voogd van Sint-Jacob te Luik sedert 6 april 1141. Daar het necrologium van de abdij van Averbode het overlijden van A. op 11 april herdenkt, moet dit ten laatste op 11 april 1140 plaats hebben gehad. Het is waarschijnlijk, alhoewel niet helemaal zeker, dat Lodewijk reeds in 1139 te Loon regeerde, daar hij in dat jaar te Mainz als opvolger van zijn vader toetrad. In dat geval zou A. II gestorven zijn op 11 april 1138 of 1139.

A. II stichtte in 1135 de abdij van Averbode: samen met enkele medebezitters schonk hij eigensgoed en de kerk van Tessenderlo aan de norbertijnermonniken die zich aldaar wilden vestigen. Dit is de enige noemenswaardige daad uit de korte regering van A. II.

J. BAERTEN

Recent toegevoegd

In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...