Arnold II van Loon - uit: Nationaal Biografisch Woordenboek (1972)

Description

dl. 2, pp. 9-10

ARNOLD II, graaf van Loon, stichter van de abdij van Averbode.

Vermoedelijk geboren tegen het einde van de 11de of in het begin van de 12de e. Waarschijnlijk op 11 april 1138 of 1139 overleden. Zijn zoon, Lodewijk, trad in 1139 reeds als opvolger op.

Zijn regering begon tussen 1125 en 1135. De meeste auteurs zijn de mening toegedaan, dat hij afstand deed van zijn graafschap vóór zijn dood. Sommigen plaatsen deze overdracht in of vóór 1142, anderen in 1145. In feite berust hun stelling op een foutief gegeven van de kroniek van Sint-Truiden, dat zeer gemakkelijk kan weerlegd worden aan de hand van een akte van dezelfde abdij. Vandaar dat de laatste vermelding van deze graaf dagtekent van 10 april 1138. Zijn zoon Lodewijk I draagt de titel van graaf van Loon en van voogd van Sint-Jacob te Luik sedert 6 april 1141. Daar het necrologium van de abdij van Averbode het overlijden van A. op 11 april herdenkt, moet dit ten laatste op 11 april 1140 plaats hebben gehad. Het is waarschijnlijk, alhoewel niet helemaal zeker, dat Lodewijk reeds in 1139 te Loon regeerde, daar hij in dat jaar te Mainz als opvolger van zijn vader toetrad. In dat geval zou A. II gestorven zijn op 11 april 1138 of 1139.

A. II stichtte in 1135 de abdij van Averbode: samen met enkele medebezitters schonk hij eigensgoed en de kerk van Tessenderlo aan de norbertijnermonniken die zich aldaar wilden vestigen. Dit is de enige noemenswaardige daad uit de korte regering van A. II.

J. BAERTEN

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...