You are here

Description

Hasselt was een nijverheids- en handelsstadje. Zo ontstond de noodzaak tot uitstallen, verkoop en aankoop van produkten en kwam men tot het inrichten van marktdagen, die uiteindelijk niet beperkt bleven tot de behoeftenvoorziening van de stadsbewoners alleen. Spontaan kwam men tot een arbeidsverdeling.

De ambachtslieden groepeerden zich per beroep. Hasselt telde twaalf georganiseerde en officieel erkende ambachten die gewoonlijk in eenzelfde opsomming werden vermeld: smeden, bakkers, brouwers, vleeshouwers, kramers, kleermakers, lakenmakers volders, scheerders, huidevetters, schoenmakers en linnenwevers. Natuurlijk waren er meer ambachten te Hasselt, maar die werden ondergebracht bij een van de hogergenoemde. Zo behoorden de leemplakkers en de strodekkers tot de linnenwevers terwijl de chirurgijnen te Hasselt onder het ambacht van de smeden vielen. Nadat de Hasseltse gemeenschap zo gestructureerd was, kon men onmogelijk burger van de stad worden zonder zich bij een bepaald ambacht aan te sluiten. In die tijd bewees de leuze "eendracht maakt macht" al haar juistheid, want de ambachtsverenigingen beschikten over een sterke politieke invloed binnen het stadsbestuur. Zij hadden elk hun eigen zegel waarmee zij hun overeenkomsten en besluiten met een eigen symbool van "gelezen en goedgekeurd" waarmerkten.

Ze werden ook ingeschakeld bij de verdediging van de stad en ieder ambacht had meestal de verantwoordelijkheid over één of andere toren van de omwalling, waar het ook zijn munitie bewaarde.

Ze werkten ook mee aan de vergrotingen van de parochiekerk St.-Quintinus, want elke gilde wilde in die kerk een eigen kapel, toegewijd aan haar patroonheilige. Bij de inval van de Fransen in 1794 werden de ambachten, die toen reeds veel politieke macht hadden verloren, afgeschaft en de volledige vrijheid van arbeid werd uitgeroepen.

Uit: Om den brode, in kijk(er) op hasselt 750 jaar stad (1982), z.p.

Fiche

Datering: 
14de eeuw - 1794
Soort verhaal: 

Multimedia

Referenties

pp. 92-93, noot 20 De ambachten ondergingen in de loop van de eeuwen onder invloed van het leven van de...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
kijk(er) op hasselt 750 jaar stad (1982)
Titel: 

kijk(er) op hasselt 750 jaar stad (1982)

Ondertitel: 
cultureel centrum 7 augustus - 3 oktober 1982
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1982
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...