Abdij van Herkenrode - uit:

Description

Eén van de pronkstukken van toeristisch Hasselt is ongetwijfeld de abdij van Herkenrode. In de abdij leefden Cisterciënzerzusters die de oude Benidictijnse regel tot in het uiterste beleefden. Armoede, eenzaamheid, herstel van handenarbeid en vereenvoudiging van de liturgie waren de belangrijkste huisregels. Dikwijls werden ordes opgericht, exclusief bevolkt door vrouwen die dan wel lekenbroeders in hun stichting opnamen. Herkenrode is de eerste vrouwenabdij van deze orde in de Nederlanden, gesticht in 1182. Het is, door de jaren heen, de Loonse abdij bij uitstek geworden. Dankzij giften van Loonse edellieden groeide Herkenrode in geen tijd uit tot een machtig domein. De grafelijke familie van Loon koos het domein dan ook als begraafplaats. Op die manier liggen er minstens zes afstammelingen van de graaf op Herkenrode begraven. 

De orde had ook een uitstekende relatie met de stad Hasselt. De abdij heeft dan ook sterk bijgedragen aan de bouw van de Sint-Quintinuskathedraal en ze schonk voordelen aan het begijnhof en bouwde een refugehuis

De Herkenrodeabdij zoals we ze vandaag kennen, ziet er compleet anders uit dan in de 19de eeuw. De kerk brandde uit in 1826 en van de omheiningsmuren en andere kleinere bijgebouwen schiet niks meer over. Toch blijven de resterende gebouwen meer dan de moeite waard. De indrukwekkende toegangsdreef nodigt alvast uit om het poortgebouw met een zeer gedurfde rondboog, te bezoeken. Het vroegere gesloten binnenhof wordt beheerst door de prachtige Tiendenschuur. Rond het binnenplein herkent men verder de zogenaamde brouwerij en de sacristie, een vierkant gebouw met spitsbogige vensters. 

Het woonhuis van de pachthoeve dateert wellicht van de jaren 1700. Het kasteel, waar de zusters van het Heilig Graf verblijven, werd gebouwd door de beroemde architect Dewez en diende, volgens getuigenissen als slaapvertrekken voor de dames. 

Jammer genoeg zijn heel veel mooie en waardevolle zaken uit Herkenrode verdwenen. De kerk brandde af, de Fransen verkochten het hele domein, kerkmeubilair werd naar de Onze Lieve Vrouwekerk in de stad gebracht en de prachtige glasramen gloreren vandaag in de kathedraal van Lichfield in Engeland. Toch blijft Herkenrode een schitterend stuk architectuur en blijft het een idee geven van de pracht en rijkdommen van de vroegere abdijen.

Recent toegevoegd

Dit oorlogsmonument is opgedragen aan een kapitein en twee soldaten van de Amerikaanse 2nd Armored...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...