De Drie Kronen (Grote Baan 37)

De Drie Kronen of De Croon aan de Grote Baan is in 1668 vermeld als 'die Croen', in 1669 als 'die Croone' en vanaf 1774 als 'de drij Croonen'. De hoeve bestaat nog steeds, maar is sinds jaren een herberg.

Uit: Kuringen Sint-Jansheide Schimpen Tuilt Stokrooie / Warm aanbevolen (2004), p. 43.

Technische fiche

Kadastraal nummer : 12-B-22-T
Kapakey nummer : 71032B0022/00T000
Straat : Grote Baan
Huisnummer : 37
Naam van het pand (vroeger) : De Croon, De Drij Croonen (1774)
Naam van het pand (nu) : De Drie Kronen
Functie van het gebouw (vroeger) :

afspanning, herberg, hoeve

Functie van het gebouw (nu) :

woonhuis / handelshuis

2009: café De Drie Kronen

Verbouwingen :

- 1967: verbouwen van woonhuis (handelshuis)

Verhalen :

* 1932: "Dinsdag 9 Augustus 1932, om 2 uren, te Hasselt, op het Vredegerecht, Maestrichterstraat, zal de notaris Goetsbloets te Hasselt, ten verzoeke der kinderen Cox-Droogmans, ten meestbiedend verkoopen: / Café De Drie Kronen (detail foto uit: Kuringen Sint-Jansheide Schimpen Tuilt Stokrooie / Warm aanbevolen, p. 43) Gemeente Kuringen. / 1.) De van ouds gekende herberg genaamd «De Drie Kronen» met aanhoorigheden gelegen ter plaatse genaamd «Kuringen het Dorp» sectie B deel van nummer 22b des kadasters, groot 2 a. 75 cent. zeer voordeelig gelegen voor allen handel, palende de straat van twee zijden en de perceelen 6 en 7. Dadelijk aan te slaan. (…)" (3) Het oude uithangbord "V. Cox (drie kronen) Café", te zien op bijgaande foto, wordt bewaard in Het Stadsmus Hasselt.

* "Van waar komt de naam De Drie Kronen? Die naam zou gegeven zijn in de 17de eeuw toen op een bepaald moment drie prinsen in de afspanning logeerden. Die prinsen, die te paard waren, zijn daar gestopt om hun paarden te laten rusten en te verzorgen. Zij hebben daar overnacht om de volgende dag door te rijden naar Luik. Dat hebben mijn ouders mij altijd verteld. Zij kochten café De Drie Kronen in 1950. In de loop van de jaren is de naam ongewijzigd gebleven en nu nog steeds heet de café De drie Kronen." (4)

Bronnen : (1) GIS-GBK G@lileo Hasselt
(2) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 02-01-2014
(3) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 31-07-1932, p. 5.
(4) Schriftelijke mededeling Martine Schuermans, 30-12-2013
Algemeen : - hoekpand
- gesloten bebouwing
- perceelgrootte: 140 m2

Aanpassen
print deze pagina