Albertkanaal

Albertkanaal in Hasselt (foto: collectie Stadsarchief Hasselt)Hasselt werd in 1858 op het kanalennet aangesloten via een verbinding van Kwaadmechelen naar de Hasseltse Kanaalkom. Dit was het Oud-Kanaal.

In het Koninklijk Besluit van 1 maart 1927 werd beslist dat er een rechtstreekse waterweg gegraven moest worden tussen Antwerpen en Luik. Deze waterweg moest dienen voor het verkeer van boten, en zou het Albertkanaal noemen, naar de naam van de regerende vorst Albert I. Deze beslissing werd genomen om economische redenen - zoals de verbinding van de haven van Antwerpen met Luik - maar ook uit militaire en strategische overwegingen.

In 1930 zijn de graafwerken voor het kanaal begonnen. Hiervoor werd de bedding van het Oud-Kanaal gebruikt. De inhuldiging van het Albertkanaal was vastgelegd op 30 juli 1939, maar wegens het breken van de dijken in Godsheide werd de inhuldiging uitgesteld tot 1940.

 

De komst van het Albertkanaal veranderde veel aan het uitzicht. Het nieuwe kanaal was namelijk geen 20 maar 55 meter breed. Rond 1962 werden er aan het kanaal nog verbredingswerken uitgevoerd.

Technische fiche

Naam : Albertkanaal
Datering naam (benaderend) : 1927
Specifieke kenmerken : gegraven tussen 1930 en 1938
print deze pagina